VALTAKUNNALLINEN VERKOSTO

Rokotetutkimuskeskuksella on ympäri Suomea yhteensä 10 rokotetutkimusklinikkaa, joilla toteutetaan käytännön asiakas- ja tutkimustyö. Klinikkaverkosto on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen. Sen avulla on mahdollista toteuttaa laajoja monikansallisia tutkimuksia. Kaikki tutkimushankkeet ovat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean hyväksymiä.

Kaikilla tutkimuksilla on myös valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan TUKIJAn tai alueellisten eettisten toimikuntien hyväksyntä. Tutkimuksissa noudatetaan hyvää kliinistä tutkimustapaa sekä asianmukaista lainsäädäntöä*. Huolellinen dokumentointi ja kokenut henkilökunta takaavat, että tutkimustulokset ovat aina tieteellisesti korkealaatuisia.

*Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta (295/2004), sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisistä lääketutkimuksista (316/2005) ja EU:n kliinisten tutkimusten direktiivi (Komission direktiivi 2005/28/EY).

Tutkijalääkärit

Ilkka Seppä lääkärikoordinaattori, tutkijalääkäri Turun rokotetutkimusklinikka ilkka.seppa@tuni.fi +358 50 443 7247