Tutkimusarkisto

Tällä sivulla ovat tutkimukset, jotka ovat päättyneet, tai joiden seurantakäynnit vielä jatkuvat. Tutkimukset, joihin voi nyt osallistua, löytyvät täältä.

BORRELIOOSIROKOTTEEN TUTKIMUS C4601003
Lumelääkekontrolloitu tutkimus, jossa arvioidaan 6-valenttisen OspA-proteiiniin perustuvan Lymen tauti -rokotteen tehoa, turvallisuutta, siedettävyyttä, immunogeenisuutta ja erän yhdenmukaisuutta yli 5-vuotiailla lapsilla, nuorilla ja aikuisilla.
Aloitus: 2022
Pfizer C4601003
EudraCT: 2021-005427-20
Tutkimusklinikat: Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Kokkola, Tampere ja Turku.

RSV-ROKOTTEEN TUTKIMUS mRNA-1345-P301
Kliininen tutkimus, jossa arvioidaan mRNA-1345 respiratory syncytial sirus (RSV) -rokotteen tehokkuutta, turvallisuutta ja immunogeenisuutta vähintään 60-vuotiailla tutkittavilla.
Aloitus: 2022
ModernaTX, Inc. mRNA-1345-P301
EudraCT: 2021-005026-20
Tutkimusklinikat: Espoo, Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Järvenpää, Kokkola, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere ja Turku.

KUUTOSROKOTTEEN TUTKIMUS A3L00057
Vaiheen IV tutkimus. Vauvoille 3, 5 ja 12 kuukauden iässä samanaikaisesti tai eri aikaan 4CMenB-rokotteen kanssa annetun DTaP-IPV-HB-PRP~T-yhdistelmärokotteen (kuutosrokote) immunogeenisuus ja turvallisuus.
Aloitus: 2022
SanofiPasteur A3L00057
EudraCT-numero: 2019-002585-12 
Tutkimusklinikat: Espoo, Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Kokkola, Oulu, Tampere ja Turku.

MENINGOKOKKIROKOTTEEN TUTKIMUS MENACWY=MEN7B-003 
Vaiheen II vaiheen satunnaistettu, osittain sokkoutettu tutkimus, jossa arvioidaan meningokokki ABCWY -yhdistelmärokotteen turvallisuutta, siedettävyyttä ja immunogeenisuutta terveillä vauvoilla. 
Aloitus: 2021
GlaxoSmithKline (GSK) Biologicals
217043 (MENACWY=MEN7B-003) 
EudraCT-numero:
2021-001367-24 
Tutkimusklinikat: Espoo, Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Järvenpää, Kokkola, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere ja Turku.

CMV-ROKOTTEEN TUTKIMUS mRNA-1647-P301
Vaiheen III satunnaistettu, havainnoijalta sokkoutettu, lumelääkekontrolloitu tutkimus mRNA-1647-sytomegalovirusrokotteen (CMV) tehon, turvallisuuden ja immunogeenisuuden arvioimiseksi terveillä 16–40-vuotiailla tutkittavilla.
Aloitus: 2022
ModernaTX, Inc. mRNA-1647-P301
EudraCT‐numero: 2020-006051-17
Tutkimusklinikat: Espoo, Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Järvenpää, Kokkola, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere ja Turku.

RSV-ROKOTTEEN TUTKIMUS C3671013
Vaiheen III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan Pfizerin RSVpreF-rokotteen turvallisuutta, immunogeenisuutta ja tehoa kohtalaisen tai vakavan RSV-taudin ehkäisemisessä 60-vuotiailla ja sitä vanhemmilla aikuisilla ensimmäisen RSV-kauden aikana, sekä RSVpreF-rokotteen pitkäaikaista immunogeenisuutta ja tehoa usealla RSV-kaudella.
Aloitus: 2021
Pfizer C3671013
EudraCT‐numero: 2021-003693-31
Tutkimusklinikat: Espoo, Etelä-Helsinki, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

KELTAKUUMEROKOTTEEN TUTKIMUS VYF03 
Vaiheen II kontrolloitu tutkimus, jossa tutkimuksellisen keltakuumerokotteen vYF (yellow fever YF, vaccine vYF) immunogeenisuutta ja turvallisuutta 18–50-vuotiailla aikuisilla verrataan Stamaril®-rokotteeseen. Tutkimus toteutetaan Euroopassa ja Aasiassa. 
Aloitus: maaliskuu 2021
SanofiPasteur
VYF03
EudraCT-numero: 2020-005566-33
Tutkimusklinikat: Tampere ja Turku.

RSV-VASTA-AINEEN TUTKIMUS MK-1654-004
Vaiheen 2b/3 kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, lumelääkekontrolloitu tutkimus monoklonaalisen vasta-aineen MK-1654 tehon ja turvallisuuden arvioimiseksi terveillä ennenaikaisesti syntyneillä ja täysiaikaisilla vauvoilla.
Aloitus: 2020
Merck Sharp & Dohme Corp. (Suomessa: MSD Finland Oy) MK-1654-004
EudraCT: 2020-002405-26
Tutkimusklinikat: Espoo, Etelä-Helsinki, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

RSV-ROKOTTEEN TUTKIMUS VAC18193RSV3001
Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumekontrolloitu vaiheen 3 tutkimus Ad26.RSV.preF-pohjaisen rokotteen tehosta RS-viruksen aiheuttaman alahengitystiesairauden ehkäisemisessä 60-vuotiailla ja sitä vanhemmilla aikuisilla.
Aloitus: 2021
Janssens Vaccines VAC18193RSV3001 Evergreen
EudraCT-numero: 2020-005458-97
Tutkimusklinikat: Espoo, Etelä-Helsinki, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

RSV-VASTA-AINEEN TUTKIMUS D5290C00004/MELODY
Vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumelääkekontrolloitu tutkimus MEDI8897-valmisteen (monoklonaalinen vasta-aine, jolla on pidennetty puoliintumisaika RS-virusta vastaan) tehosta ja turvallisuudesta terveillä, hieman ennenaikaisesti syntyneillä ja täysi­aikaisilla vauvoilla (MELODY).
Aloitus: syyskuu 2021
MedImmune D5290C00004/MELODY
EudraCT-numero: 2019-000114-11
Tutkimusklinikat: Espoo, Etelä-Helsinki, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

RSV-ROKOTTEEN TUTKIMUS MAT-010
Havainnoitsijan suhteen sokkoutettu, satunnaistettu, useassa maassa tehtävä vaiheen 3 tutkimus, jossa arvioidaan raskaana oleville tarkoitetun tutkimusvaiheessa olevan RSV-rokotteen erien tasalaatuisuutta sekä rokotteeseen liittyvää immunogeenisuutta, turvallisuutta ja reaktogeenisuutta, kun se annetaan yhtä aikaa nelivalenttisen D-QIV-influenssarokotteen kanssa terveille 18–49-vuotiaille naisille, jotka eivät ole raskaana.
Aloitus: elokuu 2021
GlaxoSmithKline (GSK) Biologicals RSV MAT-010
EudraCT: 2021-000357-26
Tutkimusklinikat: Espoo, Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Järvenpää, Kokkola, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere ja Turku

RSV-ROKOTTEEN TUTKIMUS OA=ADJ-006
Vaiheen 3 satunnaistettu, lumekontrolloitu, havainnoitsijan suhteen sokkoutettu, useassa maassa tehtävä tutkimus, jossa pyritään osoittamaan tutkimusvaiheessa olevan RSV-rokotteen (RSVPreF3 OA) tehokkuus, kun rokotetta annetaan kerta-annos vähintään 60-vuotiaille aikuisille.
Aloitus: kesäkuu 2021
GlaxoSmithKline Biologicals RSV OA=ADJ-006
EudraCT: 020-000753-28
Tutkimusklinikat: Espoo, Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Järvenpää, Kokkola, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Seinäjoki

COVID-19-ROKOTTEEN TUTKIMUS C4591007
Vaiheen 1/2/3 tutkimus, jossa RNA-rokotteen turvallisuutta, siedettävyyttä ja immunogeenisuutta COVID-19:ää vastaan arvioidaan terveillä lapsilla, joiden ikä on < 12 vuotta.
Aloitus: toukokuu 2021
Pfizer C4591007
EudraCT: 2020-005442-42
Tutkimusklinikat: Espoo, Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Järvenpää, Kokkola, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere ja Turku

NIMENRIX-ROKOTTEEN TUTKIMUS C0921062
Vaiheen 3B avoin tutkimus 3 ja 12 kuukauden ikäisille vauvoille annetun Nimenrix®-rokotteen turvallisuuden ja immunogeenisuuden arvioimiseksi.
Aloitus: 2021
Pfizer C0921062
EudraCT: 2020-005059-19
Tutkimusklinikat: Espoo, Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Järvenpää, Tampere ja Turku

RSV-ROKOTTEEN TUTKIMUS MAT-009
Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu III vaiheen monikeskustutkimus, jossa on tarkoitus osoittaa adjuvantittoman RSV-rokotteen tehokkuus RS-virukseen liittyvien alahengitystiesairauksien ehkäisyssä rokotettujen naisten lapsilla 6 kuukauden ikään saakka, kun rokote annetaan kerta-annoksena lihakseen 18–49-vuotiaille raskaana oleville naisille.
Aloitus: 2021
GlaxoSmithKline Biologicals RSV MAT-009 (GRACE)
EudraCT: 2019-001991-12
Tutkimusklinikat: Kokkola, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Seinäjoki

RSV-ROKOTTEEN TUTKIMUS OA=ADJ-004
Vaiheen 3 satunnaistettu, useassa maassa tehtävä avoin tutkimus, jossa arvioidaan tutkimusvaiheessa olevan RSV-rokotteen (RSVPreF3 OA) immunogeenisuutta, turvallisuutta, reaktogeenisuutta ja vasta-aineiden pysyvyyttä, kun rokotetta annetaan yksi tai useampi annos vähintään 60-vuotiaille aikuisille.
Aloitus: 2021
GlaxoSmithKline Biologicals RSV OA=ADJ-004
EudraCT: 2019-004680-51
Tutkimusklinikat: Espoo, Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

MENINGOKOKKIROKOTTEEN TUTKIMUS V72_72
vaiheen III satunnaistettu, kontrolloitu, havainnoitsijan suhteen sokkoutettu tutkimus, jossa pyritään osoittamaan B-meningokokkirokotteen ja ABCWY-meningokokkirokotteen tehokkuus, immunogeenisuus ja turvallisuus, kun rokotteita annetaan terveille 10–25-vuotiaille tutkittaville.
Aloitus: 2020
GlaxoSmithKline Biologicals V72_72
EudraCT: 2019-001666-15
Tutkimusklinikat: Espoo, Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

PNEUMOKOKKIROKOTTEEN TUTKIMUS B7471012
Vaiheen III satunnaistettu kaksoissokkotutkimus 20-valenttisen pneumokokkikonjugaattirokotteen turvallisuuden ja immunogeenisuuden arvioimiseksi, kun se annetaan kahden vauvan annoksen ja yhden pikkulapsen annoksen sarjana terveille pikkulapsille.
Aloitus: elokuu 2020
Pfizer B7471012
EudraCT: 2019-003306-27
Tutkimusklinikat: Espoo, Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Järvenpää, Kokkola, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere, Turku.

RSV-ROKOTTEEN TUTKIMUS C3671008
Vaiheen III randomoitu, kaksois- tai havainnoitsijan suhteen sokkoutettu tutkimus, jossa arvioidaan Pfizerin kehittämän RSV-rokotteen turvallisuutta ja immunogeenisuutta raskaana olevilla naisilla sekä rokotteen turvallisuutta, tehokkuutta ja immunogeenisuutta heille syntyvillä vauvoilla. Tutkimus toteutetaan samanaikaisesti 17 maassa.
Aloitus: heinäkuu 2020
Pfizer C3671008
EudraCT-numero: 2019-002943-85
Tutkimusklinikat: Kokkola, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Seinäjoki

RSV-VASTA-AINEEN TUTKIMUS, D5290C00005/MEDLEY
Vaiheen 2/3 satunnaistettu palivitsumabi-kontrolloitu kaksoissokkotutkimus, jossa arvioidaan MEDI8897-valmisteen (monoklonaalinen vasta-aine, jolla on pidennetty puoliintumisaika RS-virusta vastaan) turvallisuutta lapsilla, jotka kuuluvat korkean riskin ryhmään (MEDLEY).
Aloitus: syyskuu 2020
MedImmune D5290C00005 (MEDLEY)
EudraCT: 2019-000201-69
Tutkimusklinikat: Tampere, Turku.

JATKOTUTKIMUS KUUTOSROKOTTEEN TUTKIMUKSEEN OSALLISTUNEILLE LAPSILLE
Hepatiitti B-rokotetutkimus rokotesuojan kestävyyden osoittamiseksi hepatiitti B-virustulehdusta vastaan terveillä lapsilla, jotka ovat saaneet  noin 9 vuotta aikaisemmin Vaxelis®-rokotetta 2 tai 3 annosta vauvaiässä ja tehosteannoksen pikkulapsena.
Aloitus: 2020
Merck Sharp & Dohme Corp. / MSD Finland Oy V419-013
EudraCT: 2020-000126-26
Tutkimusklinkat: Espoo, Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Järvenpää, Kokkola, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere ja Turku

RSV-VASTA-AINEEN TUTKIMUS D5290C00004/MELODY
Vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumelääkekontrolloitu tutkimus MEDI8897-valmisteen (monoklonaalinen vasta-aine, jolla on pidennetty puoliintumisaika RS-virusta vastaan) tehosta ja turvallisuudesta terveillä, hieman ennenaikaisesti syntyneillä ja täysi­aikaisilla vauvoilla (MELODY).
Aloitus: elokuu 2019
EudraCT-numero: 2019-000114-11
Tutkimusklinikat: Espoo, Etelä-Helsinki, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

PNEUMOKOKKIROKOTTEEN TUTKIMUS V114_026
Vaiheen III tutkimus, jossa arvioidaan V114-rokotteen turvallisuutta, siedettävyyttä ja vastustuskyvyn muodostusta terveillä lapsilla (PNEU-PED-EU-2).
Aloitus: heinäkuu 2019
Merck Sharp & Dohme Corp., Merck & Co., Inc.:n tytäryhtiö (Suomessa MSD Finland Oy) V114_026
EudraCT-numero: 2018-003788-70
Tutkimusklinikat: Espoo, Etelä-Helsinki, Järvenpää, Turku, Tampere, Pori, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

MENINGOKOKKIROKOTTEEN TUTKIMUS MEQ00065
Nelivalenttisen, tutkimusvaiheessa olevan meningokokkikonjugaattirokotteen immunogeenisuus ja turvallisuustutkimus 12-23 kuukauden ikäisillä terveillä pikkulapsilla verrattuna Nimenrix® tai NeisVac-C® rokotteisiin.
Aloitus: Elokuu 2019
SanofiPasteur, MEQ00065
EudraCT: 2018-003790-10
Tutkimusklinikat: Etelä-Helsinki, Espoo, Järvenpää, Tampere, Turku, Pori, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

RSV-ROKOTTEEN TUTKIMUS VAC18194 RSV2002
Satunnaistettu, kontrolloitu, havainnoitsijan suhteen sokkoutettu vaiheen 1/2a tutkimus, jossa arvioidaan Ad26.RSV.pre-rokotteen turvallisuutta, reaktogeenisuutta ja immunogeenisuutta 12–24 kuukauden ikäisillä RSV-seronegatiivisilla lapsilla.
Aloitus: July 2019
Janssens Vaccines, VAC18194RSV2002; vaihe 1/2a
EudraCT: 2017-003859-36
Tutkimusklinikat: Järvenpää, Tampere,Turku.

PNEUMOKOKKIROKOTTEEN TUTKIMUS V114_020
Kolmannen vaiheen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, vertailuvalmistekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa selvitetään V114-rokotteen turvallisuutta, siedettävyyttä ja vastustuskyvyn muodostusta vähintään 50-vuotiailla terveillä henkilöillä (PNEU-TRUE).
Aloitus: heinäkuu 2019
Merck Sharp & Dohme Corp., Merck & Co., Inc.:n tytäryhtiö (Suomessa MSD Finland Oy) V114_020
EudraCT-numero: 2018-004266-33
Tutkimusklinikat: Etelä-Helsinki, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Kokkola, Oulu.

PNEUMOKOKKIROKOTTEEN TUTKIMUS V114_024
Kolmannen vaiheen satunnaistettu kaksoissokkoutettu vertailuvalmistekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa selvitetään V114-täydennysrokotusten turvallisuutta, siedettävyyttä ja vastustuskyvyn muodostusta terveillä vauvoilla, lapsilla ja nuorilla. Tutkimukseen osallistuvat saavat laajatehoisen (13 tai 15) pneumokokkirokotteen.
Aloitus: kesäkuu 2019
Merck Sharp & Dohme Corp., Merck & Co., Inc.:n tytäryhtiö (Suomessa MSD Finland Oy) V114_024
EudraCT-numero: 2018-003706-88
Tutkimusklinikat: Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Espoo, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

RSV-ROKOTTEEN TUTKIMUS RSV PED-011
Tutkimus, jossa arvioidaan tutkimusvaiheessa olevan RSV-rokotteen (GSK3389245A), joka sisältää  adenovirusvektorin (ChAd155-RSV), turvallisuutta, reaktogeenisuutta ja immunogeenisuutta pikkulapsilla.
Järvenpää, Tampere, Turku.
Aloitus: 2018
GlaxoSmithKline Biologicals, RSV PED-011
EudraCT: 2018-000431-27
Tutkimusklinikat: Järvenpää, Tampere, Turku

PNEUMOKOKKIROKOTTEEN TUTKIMUS V114_031
Vaiheen kolme satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, vertailuvalmistekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa selvitetään tutkittavan V114-pneumokokkirokotteen turvallisuutta ja siedettävyyttä terveillä pikkulapsilla. Tutkimukseen osallistuvat saavat laajatehoisen (13 tai 15) pneumokokkirokotteen sekä halutessaan iän mukaiset neuvolarokotteet.
Aloitus: joulukuu 2018
Merck Sharp & Dohme Corp., Merck & Co., Inc.:n tytäryhtiö (Suomessa MSD Finland Oy) V114_031
EudraCT-numero: 2018-003308-38
Tutkimusklinikat: Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Espoo, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

MENINGOKOKKI ACWY -ROKOTTEEN TUTKIMUS, MET58
Immunogeenisuus- ja turvallisuustutkimus, joka koskee tutkittavaa, nelivalenttista meningokokkikonjugaattirokotetta, kun se annetaan samanaikaisesti tavanomaisten, pediatristen rokotteiden (ml. hepatiitti B) kanssa terveille vauvoille.
Aloitus: joulukuu 2018
Sanofi Pasteur MET58
EudraCT-numero: 2017-004731-36
Tutkimusklinikat: Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Espoo, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

YHDISTELMÄROKOTE (KUUTOSROKOTE), A3L00052
Hepatiitti B vasta-aineiden (anti-HBs) pysyvyys 6–7 vuoden ikäisillä tutkittavilla, jotka ovat saaneet heksavalentin DTaP-IPV-HB-PRP~T-rokotteen 3, 5 ja 11–12 kuukauden iässä ja heidän immunologisen muistin arviointi yksittäisannokselle hepatiitti B -rokotetta.
Aloitus: 2018
Sanofi Pasteur A3L00052
EudraCT-numero: 2017-004069-29

KAUSI-INFLUENSSAROKOTTEEN TUTKIMUS, MEDICAGO CP-PRO-QVLP-014
Satunnaistettu, arvioijan suhteen sokkoutettu, aktiivisella vertailurokotteella kontrolloitu, vaiheen 3 monikeskustutkimus kasviperäisen nelivalenttisen VLP-influenssarokotteen tehon, turvallisuuden ja immunogeenisuuden arvioimiseksi vähintään 65-vuotiailla aikuisilla.
Aloitus: elokuu 2018
Medicago CP-PRO-QVLP-014
EudraCT-numero: 2018-001894-26
Tutkimusklinikat: Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Espoo, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

SYTOMEGALOVIRUSROKOTE (CMV), V160-002
Kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, lumekontrolloitu 2b-vaiheen tutkimus, jossa selvitetään V160 (sytomegalovirus, CMV) -rokotteen kaksois- ja kolmoisannosten turvallisuutta, siedettävyyttä, tehoa sekä vastustuskyvyn muodostusta terveillä seronegatiivisilla 16-35-vuotiailla naisilla.
Aloitus: 2018
Merck Sharp & Dohme Corp. (Suomessa: MSD Finland Oy) V160-002
EudraCT-numero: 2017-004233-86
Tutkimusklinikat: Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Espoo, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

MENINGOKOKKI ACWY -ROKOTTEEN TUTKIMUS V59_78
Vaiheen 2b tutkimus, jossa arvioidaan konjugoidun ACWY-meningokokkirokotteen eri valmistemuotojen immunogeenisuutta, reaktogeenisuutta ja turvallisuutta terveillä 10-40-vuotiailla tutkittavilla.
Aloitus: 2018
GlaxoSmithKline V59_78
EudraCT: 2017-003456-23
Tutkimusklinikat: Etelä-Helsinki, Espoo, Järvenpää, Tampere, Pori, Oulu.

MENINGOKOKKI ACWY -ROKOTTEEN TUTKIMUS, MET62
Vaiheen III avoin monikeskustutkimus, jossa kuvataan MenACYW-konjugaattirokotteen ensimmäisen annoksen aikaansaaman immuniteetin pysyvyyttä ja tehosteannoksen immunogeenisuutta ja turvallisuutta suomalaislapsilla, jotka saivat pikkulapsina 3 vuotta aikaisemmin joko MenACYW-konjugaattirokotteen tai Nimenrix®-rokotteen osana MET54-tutkimusta.
Aloitus: joulukuu 2017
Sanofi Pasteur MET62
EudraCT numero: 2017-001993-40
Tutkimusklinikat: Espoo, Helsinki, Järvenpää, Tampere, Turku, Pori, Oulu.

HEPATIITTI B -ROKOTTEEN TUTKIMUS, VBI-Sci-B-Vac-002
Vaiheen III kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus, jossa arvioidaan Sci-BVac™-rokotteen eri valmistuserien yhteneväisyyttä aikuisilla tutkittavilla.
Aloitus: joulukuu 2017
VBI Sci-B-Vac-002
EudraCT: 2017-001820-22
Tutkimuksen toteutti Nordic Reserch Network Rokotetutkimuskeskuksen tutkimusklinikoilla: Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Espoo, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

HEPATIITTI B -ROKOTTEEN TUTKIMUS, VBI-Sci-B-Vac-001
Vaiheen III, kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus, jossa verrataan Sci-B-Vac™-rokotteen ja Engerix-BR-rokotteen immunogeenisuutta ja turvallisuutta kolmen annoksen sarjoina annosteltuna aikuisilla tutkittavilla.
Aloitus: joulukuu 2017
VBI Sci-B-Vac–001
EudraCT: 2017-001819-36
Tutkimuksen toteutti Nordic Reserch Network Rokotetutkimuskeskuksen tutkimusklinikoilla: Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Espoo, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

RS-VIRUSROKOTTEEN TUTKIMUS VAC18194RSV2001
Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, vaiheen 1/2a tutkimus, jossa arvioidaan Ad26.RSV.preF-valmisteen turvallisuutta, siedettävyyttä ja immunogeenisuutta 18–50-vuotiailla aikuisilla ja RSV-seropositiivisilla 12–24 kuukauden ikäisillä lapsilla.
Aloitus: 2017
Janssen Vaccines & Prevention B.V. VAC18194RSV2001
EudraCT-numero: 2017-001345-27
Tutkimusklinikat: Järvenpää, Tampere, Turku.

LÄÄKEVALMISTE: MONOKLONAALINEN VASTA-AINE RS-VIRUKSEN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI, MEDI8897
Vaiheen 2b  satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumelääkekontrolloitu tutkimus MEDI8897-tutkimuslääkkeen (monoklonaalinen vasta-aine, jolla on pidennetty puoliintumisaika RS-virusta vastaan) tehosta ja turvallisuudesta terveillä keskosilla.
Aloitus: syyskuu 2017
Medimmune 8897
EudaCT: 2016-001677-33 

MENINGOKOKKI ABCWY -ROKOTTEEN TUTKIMUS, B1971057
Vaiheen III randomoitu, aktiivikontrolloitu, havainnoitsijalta sokkoutettu tutkimus, jossa arvioidaan kaksivaikutteista rLP2086:ta sisältävän viisivaikutteisen MenABCWY-yhdistelmärokotteen immunogeenisuutta, turvallisuutta ja siedettävyyttä terveillä 10– 25-vuotiailla tutkittavilla, kun rokote annetaan kahden annoksen ohjelmalla.
Aloitus: 2017
Pfizer B1971057
EudraCT: 2016-004421-17

KAUSI-INFLUENSSAROKOTTEEN TUTKIMUS, SEQIRUS V130_12
Vaiheen III/IV, stratifioitu, satunnaistettu, havainnoitsijalta sokkoutettu, kliininen monikeskustutkimus, jossa arvioidaan solupohjaisen, nelivalenttisen alayksikköinfluenssavirusrokotteen tehokkuutta, turvallisuutta ja immunogeenisuutta verrattuna vertailurokotteeseen, joka ei ole influenssarokote, ≥2–<18 -vuotiailla tutkittavilla.
Aloitus: elokuu 2017
Seqirus V130-12
EudraCT: 2016-002883-15.
Tutkimusklinikat: Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Espoo, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

KAUSI-INFLUENSSAROKOTTEEN TUTKIMUS, MEDICAGO CP-PRO-QVLP-012
Satunnaistettu, havainnoitsijan suhteen sokkoutettu, lumekontrolloitu vaiheen 3 monikeskustutkimus kasviperäisen nelivalenttisen VLP-influenssarokotteen tehosta, turvallisuudesta ja immunogeenisuudesta 18–64-vuotiailla aikuisilla.
Aloitus: elokuu 2017
Medicago CP-PRO-QVLP-012
EudraCT: 2017-001239-38
Tutkimusklinikat: Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Espoo, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

KAUSI-INFLUENSSAROKOTTEEN TUTKIMUS, GQM14
Vaiheen IV tutkimus, jossa arvioidana nelitehoisen (QIV) VaxigripTetra® -influenssarokotteen immunogeenisyyttä ja turvallisuutta, kun rokote annetaan kerta-annoksena odottaville äideille raskausviikolla 20.-32.
Aloitus: huhtikuu 2017
Sanofi Pasteur GQM14
EudraCT: 2016-004763-40
Tutkimusklinikat: Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Espoo, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

CLOSTRIDIUM DIFFICILE -ROKOTTEEN TUTKIMUS B5091007
Vaiheen III, lumelääkekontrolloitu, satunnaistettu, havainnoitsijalta sokkoutettu tutkimus, jossa tutkitaan Clostridium difficile -rokotteen tehokkuutta, turvallisuutta ja siedettävyyttä aikuisilla 50 vuotta täyttäneillä tutkittavilla.
Aloitus: 2016
Pfizer B5091007
EudraCT: 2016-003866-14
Tutkimusklinikat: Tampere, Pori, Turku, Kokkola, Oulu.

PAPILLOOMAVIRUS (HPV) -ROKOTTEEN TUTKIMUS V503-004
Vaiheen III avoin tutkimus, jossa verrataan GARDASIL®9-HPV-rokotteen (L1 Virus-Like Particle Vaccine, VLP) tehoa ja siedettävyyttä kahdessa eri ikäryhmässä: 16–26-vuotiaat naiset ja 27–45-vuotiaat naiset.
Aloitus: Heinäkuu 2016
Merck: V503-004
EudraCT: 2015-005093-38

PNEUMOKOKKIROKOTTEEN TUTKIMUS V114_008
Vaiheen II kaksoissokkoutettu monikeskustutkimus, jossa verrataan V114-pneumokokkirokotteen turvallisuutta, siedettävyyttä ja immunogeenisyyttä Prevenar 13® -rokotteeseen.
Aloitus: maaliskuu 2017
Merck Sharp & Dohme Corp./MSD Finland Oy
EudraCT NUMBER: 2016-001117-25
Tutkimusklinikat: Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Espoo, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Oulu.

MENINGOKOKKI ACWY -ROKOTTEEN TUTKIMUS MET51
Vaiheen III kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, rinnakkaisryhmillä tehtävä, aktiviikontrolloitu monikeskustutkimus, jossa selvitetään nelivalentin, konjugoidun Men ACWY -meningokokkirokotteen yksittäisannoksen turvallisuutta ja jossa sen immunogeenisyyttä verrataan myyntiluvallisen nelivalentin, meningokokin seroryhmät A, C, W-135 ja Y sisältävän tetanustoksoidikonjugaattirokotteen (MenACWY-TT) yksittäisannokseen Euroopan unionin alueella asuvilla 12–23 kuukauden ikäisillä pikkulapsilla, jotka evät ole saaneet aikaisemmin meningokokkirokotetta tai ovat saaneet MenC-rokotteen imeväisiässä.
Aloitus: marraskuu 2016
Sanofi Pasteur MET-51
EudraCT: 2016-000749-30
Tutkimusklinikat: Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Espoo, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

dTaP-ROKOTTEEN TUTKIMUS BOOSTRIX-049
IV vaiheen avoin, satunnaistamaton monikeskustutkimus, jossa arvioidaan Infanrix hexa™ -rokotteen tehosteannoksen immunogeenisuutta ja turvallisuutta, kun se annetaan terveille lapsille, joiden äidit ovat saaneet Boostrix™-rokotteen raskauden aikana tai heti synnytyksen jälkeen.
GSK DTPA (Boostrix)-049
EudraCT: 2014-001120-30

dTaP-ROKOTTEEN TUTKIMUS BOOSTRIX-048
IV vaiheen avoin, satunnaistamaton monikeskustutkimus, jossa arvioidaan Infanrix hexa™ -rokotteen immunogeenisuutta ja turvallisuutta, kun se annetaan perusrokotuksena terveille vauvoille, joiden äidit ovat saaneet Boostrix™-rokotteen raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen.
GSK DTPA (Boostrix)-048
EudraCT: 2014-001120-30

dTaP-ROKOTTEEN TUTKIMUS BOOSTRIX-047
Vaiheen IV, havainnoijan suhteen sokkoutettu, satunnaistettu, vaihtovuoroinen, lumekontrolloitu, monikeskustutkimus, jossa arvioidaan Boostrix™-rokotteen immunogeenisuutta ja turvallisuutta, kun rokote annetaan kerta-annoksena raskaana oleville naisille.
GSK DTPA (Boostrix)-047
EudraCT: 2014-001119-38

MENINGOKOKKI ABCWY -ROKOTTEEN JATKOTUTKIMUS V102_15E1
Vaiheen 2b avoin monikeskustukimus, jossa arvioidaan vasta-aineiden pysyvyyttä noin 2 vuoden kuluttua V102_15-tutkimuksen viimeisestä meningokokkirokotuksesta sekä vastetta MenABCWY- tai Men B-rokotteen tehosteannokselle terveillä 12–20-vuotiailla nuorilla.
Aloitus: marraskuu 2016
GSK V102_15E1
EudraCT: 2016-002230-69

ROTAVIRUSROKOTTEEN TUTKIMUS, ROTA_081
Vaiheen IIIA satunnaistettu, havainnoitsijan suhteen sokkoutettu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan GSK Biologicalsin PCV-vapaan (Porcine Circovirus) nestemäisen rotavirus (HRV) -rokotteen (444563, elävä, heikennetty) kolmen tuotantoerän tasalaatuisuutta ja sen immunogeenisuutta, reaktogeenisuutta sekä turvallisuutta verrattuna GSK Biologicalsin myyntiluvalliseen kylmäkuivattuun HRV-rokotteeseen (444563, elävä, heikennetty), kun se annetaan kahtena annoksena terveille 6-12 viikon ikäisille lapsille.
Aloitus: marraskuu 2016
GSK: ROTA_081
EudraCT: 2016-000598-19

KAUSI-INFLUENSSAROKOTE  INFQ3002
Vaiheen III kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan 4-valenttisen kausi-influenssarokotteen (Abbot) tehoa ja siedettävyyttä 3−17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla. Tutkimukseen osallistuvat saavat joko yksi tai kaksi annosta joko käytössä olevaa 3-tehoista kausi-influenssarokotetta tai uutta 4-valenttista tutkimusrokotetta.
Aloitus: Elokuu 2016
Abbot: INFQ3002
EudraCT: 2015-005482-23

MENINGOKOKKI B -ROKOTE, B1971035
Vaiheen II satunnaistettu, kontrolloitu, havainnoitsijan suhteen sokkoutettu tutkimus, jossa selvitetään Neisseria Meningitidis -bakteerin B-seroryhmän kaksivaikutteisen rekombinantti lipoproteiini 2086 -rokotteen (bivalentti rLP2086) turvallisuutta, siedettävyyttä ja immunogeenisyyttä terveillä 1–2-vuotiailla lapsilla. Tutkimukseen osallistuvat lapset saavat kolme annosta joko tutkittavaa meningokokki B -rokotetta tai verrokkirokotetta (hepatiitti A, VAQTA Paediatric®).
Aloitus: elokuu 2015
Pfizer B1971035
EudraCT:  2011-004400-38

SEURANTATUTKIMUS: HEPATIITTI B JA HINKUSYKÄ -VASTA-AINEVASTEIDEN PYSYVYYS, PRI03C
Hepatiitti B:n ja hinkuyskän vasta-ainevasteiden pitkäaikainen pysyvyys terveillä 4- ja 5-vuotiailla lapsilla, jotka on aiemmin rokotettu VAXELIS®- tai INFANRIX® hexa -kuutosrokotteilla kahden tai kolmen annoksen lasten perusrokotesarjalla ja tehosterokotteella.
Aloitus: huhtikuu  2016
Sanofi Pasteur PRI03C
EudraCT: 2016-000274-37
Tutkimusklinikat: Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Espoo, Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Seinäjoki, Kokkola, Oulu.

VYÖRUUSUROKOTE, ZOSTER 056
Vaiheen III ristiinrokotustutkimus, jossa arvioidaan lihakseen pistettävän GSK Biologicals’in Herpes Zoster (HZ/su) -rokotteen (GSK 1437173A, kaksi annosta) turvallisuutta tutkittavilla, jotka ovat aiemmin saaneet lumerokotetta Zoster-006 tai Zoster-022 –tutkimuksessa.
Aloitus: marraskuu 2015
GSK: Zoster 056
EudraCT: 2015-00965-30

MENINGOKOKKI B-ROKOTE, B1971033
Vaiheen III tukimus, jossa arvioidaan vasta-aineiden pysyvyyttä ensisijaisen kaksitehoisen rLP2086-rokotesarjan jälkeisten 48 kuukauden aikana sekä kaksitehoisen rLP2086-tehosterokotteen turvallisuutta, siedettävyyttä ja immunogeenisyyttä.
Aloitus: syyskuu 2012
Pfizer B1971033
EudraCT: 2011-005697-313

LÄÄKEVALMISTE: MONOKLONAALINEN VASTA-AINE (REGN2222), R2222-RSV-1332
Vaiheen III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu tutkimus, jossa arvioidaan ihmisperäisen monoklonaalisen vasta-aineen (REGN2222) tehokkuutta ja turvallisuutta hoitokäyntiä tai sairaalahoitoa edellyttävien RSV-infektioiden ehkäisyssä keskosilla.
Aloitus: elokuu 2015
Regeneron R2222-RSV-1332
EudraCT: 2015-001714-96

NOROVIRUSROKOTTEEN TUTKIMUS, NOR-202
Vaiheen II satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, annostusta ja adjuvantin käytön oikeutusta koskeva tutkimus, jossa selvitetään lihakseen pistettävän bivalentin norovirus GI.1/GII.4 viruksenkaltaisen partikkelirokotteen ja alumiinihydroksidin yhdistelmän turvallisuutta ja immunogeenisyyttä lapsilla, leikki-ikäisillä ja vauvoilla, annettuna monofosforyyli lipidi A -adjuvantin kanssa ja sitä ilman.
Aloitus: Kesäkuu 2015
Takeda: NOR_202
EudraCT:  2014-000778-20

MENINGOKOKKI ACWY -ROKOTTEEN JATKOTUTKIMUS MEN ACWY-TT-102 (EXT 048, 039)
Tutkimuksessa arvioidaan vasta-aineiden pysyvyyttä terveillä lapsilla GSK Biologicalsin meningokokkirokotteen (GSK134612) antamisen jälkeen. Tutkimukseen otetaan mukaan MenACWY-TT-039 (109670) sekä MenACWY-TT-048 (112036) tutkimuksissa rokotetut lapset, joiden vanhemmat eivät ole keskeyttäneet lapsensa osallistumista tutkimukseen. Tämän tutkimukseen alkaessa lapset ovat noin 7 vuoden ikäisiä.
Aloitus: huhtikuu 2015
GSK: MEN ACWY-TT-102
EudraCT: 2012-005816-25

MENINGOKOKKI ACWY -ROKOTTEEN JATKOTUTKIMUS MEN ACWY-TT-100 (EXT 027: Y6, 7, 8, 9, 10)
Tutkimuksessa arvioidaan vasta-aineiden pitkäaikaista pysyvyyttä terveillä lapsilla ja nuorilla GSK Biologicalsin MenACWY-TT-rokotteen (GSK134612) antamisen jälkeen verrattuna Meningitec tai Mencevax ACWY -rokotteeseen, sekä MenACWY-TT-rokotteen tehosteannoksen aikaansaamaa vastetta 10 vuotta ensimmäisen rokotuksen jälkeen annettuna. Tutkimukseen otetaan mukaan MenACWY-TT-027-tutkimuksessa rokotetut lapset, joiden vanhemmat eivät ole keskeyttäneet lapsensa osallistumista tutkimukseen.
Aloitus: huhtikuu 2015
GSK; MEN ACWY-TT-100
EudraCT: 2013-001549-15

KAUSI-INFLUENSSAROKOTTEEN JATKOTUTKIMUS, V118_05E1
Vaiheen III sokkoutettu, satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus tutkittaville, jotka osallistuivat 2013-2014 kausi-influenssarokotteen tutkimukseen V118_05. Tutkimuksessa arvioidaan 4-valenttisen kausi-influenssarokotteen (Novartis) immunogeenisyyttä ja siedettävyyttä noin 12 kk ikäisillä, aiemmin kausi-influenssaa vastaan rokotetuilla lapsilla. Tutkimukseen osallistuvat saavat yhden annoksen joko käytössä olevaa 4-tehoista kausi-influenssarokotetta (FluzoneTM) tai uutta 4-valenttista tutkimusrokotetta.  Tutkimusrokote sisältää MF59-tehosteainetta (adjuvantti).
Aloitus: Lokakuu 2014
Novartis: V118_05E1
EudraCT: 2014-002599-95

KAUSI-INFLUENSSAROKOTTEEN TUTKIMUS, V118_15
Vaiheen III kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan 4-valenttisen kausi-influenssarokotteen (Novartis) tehoa ja siedettävyyttä 6−72 kk ikäisillä lapsilla. Tutkimukseen osallistuvat saavat joko yksi tai kaksi annosta joko käytössä olevaa 4-tehoista kausi-influenssarokotetta (FluzoneTM) tai uutta 4-valenttista tutkimusrokotetta.  Tutkimusrokote sisältää MF59-tehosteainetta (adjuvantti).
Aloitus: Lokakuu 2014
Novartis: V118_05
EudraCT: 2012-000218-12

RS-VIRUKSEN SEURANTATUTKIMUS, 200150 (EPI-RSV-005 BOD)
Epidemiologinen tutkimus, jossa arvioidaan RS-virukseen mahdollisesti liittyviä alempien hengitysteiden infektioita ja niihin liittyvää vastasyntyneiden tautitaakkaa, syntymästä kahteen ikävuoteen asti. Tutkimuksessa ei anneta rokotteita, vaan siinä otetaan odottavalta äidiltä napaverinäyte synnytyksen yhteydessä. Syntyvältä lapselta otetaan yksi verinäyte seurantakäynnillä, sekä tarvittaessa nenänielunäyte hengitystieinfektion yhteydessä.
Aloitus: Joulukuu 2013
GSK: 200150 (EPI-RSV-005 BOD)

CLOSTRIDIUM DIFFICILE -ROKOTTEEN TUTKIMUS, H-030-014
Vaiheen III kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, lumelääkekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan Clostridium difficile -toksoidirokotteen tehokkuutta, immunogeenisyyttä ja turvallisuutta tutkittavilla, joilla on riski sairastua C. difficile -bakteerin aiheuttamaan sairaalainfektioon. Tutkittavat ­­­ saavat kolme annosta joko Clostridium difficile -toksoidirokotetta tai lumerokotetta (2:1).
Aloitus: Lokakuu 2013
Sanofi Pasteur: H-030-014
EudraCT: 2013-000775-32

VYÖRUUSUROKOTE, ZOSTER 049
GSK Biologicalsin vyöruusurokotteen (Herpes Zoster, HZ/su, GSK1437173A) faasi III, avoin, pitkäaikaisseurantatutkimus, jossa arvioidaan vyöruusurokotteen ennaltaehkäisyn tehoa, turvallisuutta ja immunogeenisyyden säilymistä sekä tehosteannosta tutkimuksen alaryhmissä tutkittavilla, jotka ovat aiemmin saaneet vyöruusurokotteen Zoster-006 tai Zoster-022 -tutkimuksessa.
Aloitus: lokakuu 2015
GSK ZOSTER-049 EXT:006-022 (201190)
EudraCT: 2015-001778-17

VYÖRUUSUROKOTE, ZOSTER 006, 110390
Vaiheen III satunnaistettu, sokkoutettu, placebo-kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvoidaan Herpes zoster -rokotteen (GSK1437173A) tehoa, turvallisuutta ja immunogeenisyyttä 50-69-vuotiailla aikuisilla. Rokotetta annetaan kaksi annosta lihakseen noin kahden kuukauden välein.
Aloitus: syyskuu 2010
GSK 113090
EudraCT: 2008-000367-42

VYÖRUUSUROKOTE, ZOSTER 022, 110377
Vaiheen III satunnaistettu, sokkoutettu, placebo-kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvoidaan Herpes zoster -rokotteen (GSK1437173A) tehoa, turvallisuutta ja immunogeenisyyttä yli 70-vuotiailla aikuisilla. Rokotetta annetaan kaksi annosta lihakseen noin kahden kuukauden välein.
Aloitus: syyskuu 2010
GSK 113077
EudraCT: 2009-015791-94

INFLUENSSAROKOTTEEN TUTKIMUS, V118_05E3
Vaiheen III satunnaistettu, havainnoitsijalta sokkoutettu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan toistuvasti annetun, saman tai muuntyyppisen, tehosteaineellisen tai tehosteaineettoman nelivalenttisen influenssaviruksen alayksikkörokotteen (aQIV tai QIV) turvallisuutta ja immunogeenisuutta tutkittavilla, jotka on aikaisemmin rokotettu tutkimuksessa V118_05.
Aloitus: tammikuu 2016
Novartis V118_05E3
EudraCT:

MENINGOKOKKI B -ROKOTE, B1971017
Vaiheen II satunnaistettu, kontrolloitu, havainnoitsijan suhteen sokkoutettu tutkimus, jossa selvitetään Neisseria Meningitidis -bakteerin B-seroryhmän kaksivaikutteisen rekombinantti lipoproteiini 2086 -rokotteen (bivalentti rLP2086) turvallisuutta, siedettävyyttä ja immunogeenisyyttä terveillä 2–10-vuotiailla lapsilla. Tutkimukseen osallistuvat lapset saavat kolme annosta joko tutkittavaa meningokokki B -rokotetta tai verrokkirokotetta (hepatiitti A, VAQTA Paediatric®).
Aloitus: elokuu 2015
Pfizer B1971017
EudraCT:  2014-000933-21

MENINGOKOKKI ABCWY -ROKOTTEEN TUTKIMUS V102_15
Vaiheen IIb sokkoutettu, satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan uuden meningokokki ABCWY -yhdistelmärokotteen immunogeenisyyttä ja siedettävyyttä Novartiksen meningokokki B -rokotteeseen verrattna, kun sitä annetaan eri rokotusaikataulujen mukaisesti terveille 10-18-vuotiaille tutkittaville. Kaikki tukimukseen osallistuneet saavat myös hepatiitti A -rokotteen.
Aloitus: Elokuu 2014
Novartis: V102_15
EudaCT: 2014-02212457

KAUSI-INFLUENSSAROKOTE  V118_05
Vaiheen III kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan 4-valenttisen kausi-influenssarokotteen (Novartis) tehoa ja siedettävyyttä 6−72 kk ikäisillä lapsilla. Tutkimukseen osallistuvat saavat joko yksi tai kaksi annosta joko käytössä olevaa 3-tehoista kausi-influenssarokotetta tai uutta 4-valenttista tutkimusrokotetta. 4-valenttinen tutkimusrokote sisältää kahta A- ja kahta B -viruskantaa. Rokote sisältää MF59-tehosteaineita (adjuvantti).
Aloitus: Lokakuu 2013
Novartis: V118_05
EudraCT: 2012-000218-12

MENINGOKOKKI ACWY -ROKOTTEEN TUTKIMUS MET-54
Vaiheen II satunnaistettu, avoin, aktiivikontrolloitu tutkimus, jolla selvitetään MenACWY-konjugaattirokotteen turvallisuutta ja immunogeenisyyttä Nimenrix®-rokotteeseen verrattuna 12-23 kuukauden ikäisillä pikkulapsilla.
Aloitus: maaliskuu 2015
SanofiPasteur: MET-54
EudraCT: 2014-004367-20

MPR-ROKOTE (TUHKAROKKO–VIHURIROKKO–SIKOTAUTI), MMR-162
Vaiheen IIIA satunnaistettu, kontrolloitu ja havainnoitsijan suhteen sokkoutettu monikansallinen tutkimus, jossa arvioidaan GSK Biologicalsin MMR-rokotteen (209762) immunogeenisuutta (suojateho) ja turvallisuutta verrattuna Merck & Co. Inc:n MMR-rokotteeseen, kun molemmat annetaan samanaikaisesti Varivax® ja Havrix® -rokotteiden kanssa terveille lapsille toisen ikävuoden aikana.
Aloitus: helmikuu 2015
GSK: MMR-162
EudraCT:  2011-006161-1

YHDISTELMÄROKOTE (KUUTOSROKOTE), A3L38
Vaiheen III satunnaistettu, kontrolloitu ja sokkoutettu monikeskustutkimus, jossa tutkitaan uuden kuutosrokotteen immunogeenisyyttä lapsilla, kun se annetaan 3, 5 ja 11-12 kuukauden iässä. Toisin sanottuna, kuinka hyvän suojan lapsi saa tutkimusrokotteella kuuta sairautta vastaan (kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio, hepatiitti B, sekä Hemofilus influenza tyyppi b:n aiheuttamat bakteeri-infektiot kuten välikorvan-, aivokalvon- ja kurkunkannentulehdus). Lisäksi tutkimuksessa arvoidaan uuden kuutosrokotteen siedettävyyttä ja turvallisuutta. Vertailurokotteena käytetään myyntiluvallista Infanrix hexaTM -kuutosrokotetta. Tutkimukseen osallistuvat lapset saavat lisäksi pneumokokki rokotteen (Prevenar 13TM). Rotavirusrokotteen lapsi saa joko neuvolassa tai rokotetutkimusklinikalla vanhempien valinnan mukaan.
Aloitus: marraskuu  2012
Sanofi Pasteur A3L38
EudraCT: 2012-001054-26

MPR-ROKOTE (TUHKAROKKO–VIHURIROKKO–SIKOTAUTI), MMR-161
Vaiheen IIIA satunnaistettu, kontrolloitu ja havainnoitsijan suhteen sokkoutettu monikansallinen tutkimus, jossa arvioidaan teholtaan kestoajan lopussa olevan GSK Biologicalsin MMR-rokotteen (209762) immunogeenisuutta (suojateho) ja turvallisuutta verrattuna Merck & Co. Inc:n MMR-rokotteeseen, kun molemmat annetaan samanaikaisesti Varivax® ja Havrix® -rokotteiden kanssa kahden annoksen aikataululla terveille lapsille toisen ikävuoden aikana.
Aloitus: marraskuu 2012
GSK: MMR-161
EudraCT: 2011-004905-26

MPR-ROKOTE (TUHKAROKKO–VIHURIROKKO–SIKOTAUTI), MMR-160
Vaiheen IIIA satunnaistettu, kontrolloitu ja sokkoutettu monikansallinen tasalaatuisuustutkimus, jossa verrataan kahden myyntiluvallisen MPR-rokotteen (Priorix®/GSK ja M-M-R II®/Merck) ensimmäisen annoksen immunogeenisuutta (suojateho) ja turvallisuutta, kun MPR-rokote annetaan samanaikaisesti hepatiitti A (Havrix®) ja vesirokko- (Varivax®) -rokotteiden kanssa terveille 12–15 kk ikäisille lapsille.
Aloitus: marraskuu 2012
GSK: MMR-160
EudraCT:  2011-004891-12

MENINGOKOKKI B -ROKOTE, B1971009
Vaiheen III, satunnaistettu, aktiivikontrolloitu, havainnoitsijalta sokkoutettu tutkimus, jossa arvioidaan uuden meningokokki B -rokotteen (rLP2086 ) kolmen valmistuserän yhdenmukaisuutta, sekä turvallisuutta, siedettävyyttä ja immunogeenisyyttä terveillä ≥ 10­­­–<19 vuotiailla tutkittavilla. Tutkimukseen osallistuvat saavat kolme annosta joko uutta meningokokki B -rokotetta, tai kaksi annosta Havrix® -rokotetta (hepatiiti A) ja yhden annoksen lumerokotetta.
Aloitus: kesäkuu 2013
Pfizer B1971009
EudraCT: 2010-023873-20

MENINGOKOKKI B -ROKOTE, B1971010
Vaiheen II, satunnaistettu, lumekontrolloitu, havainnoitsijalta sokkoutettu tutkimus, jossa arvioidaan uuden meningokokki B -rokotteen (rLP2086) turvallisuutta, siedettävyyttä ja immunogeenisyyttä kun se annetaan samanaikaisesti  Repevax® -yhdistelmärokotteen (kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä ja polio) kanssa terveille 11-19-vuotiaille henkilöille.
Aloitus: Toukokuu 2011
Pfizer B1971010
EudraCT: 2010-022449-38

MENINGOKOKKI B -ROKOTE, B1971014
Vaiheen III, satunnaistettu, aktiivikontrolloitu, sokkoutettu tutkimus, jossa arvioidaan kaksivaikutteisen B-seroryhmän menigokokki -rokotteen (rLP2086 – rekombinantti lipoproteiini) turvallisuutta ja siedettävyyttä terveillä 10-26-vuotiailla henkilöillä.
Aloitus: joulukuu 2012
Pfizer: B197-1014
EudraCT: 2009-015198-11

MENINGOKOKKI B -ROKOTE, B1971016
Vaiheen III, satunnaistettu, lumelääkekontrolloitu, sokkoutettu tutkimus, jossa arvioidaan uuden meningokokki B -rokotteen (rLP2086 ) turvallisuutta, siedettävyyttä ja immunogeenisyyttä terveillä ≥ 18­­­–<26 vuoden ikäisillä tutkittavilla. Tutkimukseen osallistuvat saavat kolme annosta joko uutta meningokokki B -rokotetta tai lumerokotetta.
Aloitus: kesäkuu 2013
Pfizer B1971016
EudraCT: 2009-014492-46

YHDISTELMÄROKOTE (KUUTOSROKOTE), HXM01C
Vaiheen III satunnaistettu, avoin monikeskustutkimus, jossa tutkitaan uuden kuutosrokotteen immunogeenisyyttä lapsilla, kun se annetaan 2, 3, 4 kuukauden iässä samanaikaisesti meningokokki C -rokoteen (NeisVac®) kanssa. Meningokokki C -rokotetta  annetaan kaksi annosta 2 ja 4 kuukauden iässä.  Lisäksi tutkimuksessa arvoidaan Hexyon®-kuutosrokotteen ja meningokokki C -rokotteen siedettävyyttä. Tutkimukseen osallistuvat lapset saavat tutkimusklinikalla lisäksi pneumokokkikonjugaattirokotteen (Prevenar 13TM) ja rotavirusrokotteen.

Tutkimuksen jatko-osassa tutkittavat saavat tehosteannokset rokotteille, joiden ensimmäiset annokset on annettu pääasiallisen tutkimuksen aikana. Jatkotutkimuksessa arvioidaan Hexyon® ja Nimenrix® (meningokokki-) -rokotteiden tehoa ja turvallisuutta, kun ne annetaan yhdessä 12 kk ikäiselle lapselle. Tutkimuksen jatko-osaan osallistuvat saavat halutessaan myös MPR-kolmoisrokotteen.
Aloitus: huhtikuu  2013, jatko-osa huhtikuu 2014
Sanofi Pasteur HXM01C
EudraCT: 2012-005547-24

KAUSI-INFLUENSSAROKOTE  GQM02
Vaiheen III kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan 4-valenttisen kausi-influenssarokotteen (SanofiPasteur) tehoa ja siedettävyyttä 3−8-vuotiailla lapsilla. Tutkimukseen osallistuvat saavat joko yksi tai kaksi annosta jo käytössä olevaa 3-tehoista kausi-influenssarokotetta tai 4-valenttista tutkimusrokotetta. 4-valenttinen rokote sisältää kahta A- ja kahta B -viruskantaa. Rokotteet eivät sisällä tehosteaineita (adjuvantti).
Aloitus: Syyskuu 2013
Sanofi Pasteur: GQM02
EudraCT: 2011-005374-33

ROTAVIRUSROKOTE (ROTATEQTM) V260-035
Vaiheen III kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan RotaTeqTM-rokotteen uuden koostumuksen siedettävyyttä, tehoa ja turvallisuutta terveillä 6-12 viikon ikäisillä vauvoilla. Tutkimukseen osallistuvat saavat kolme annosta joko neuvolassa käytettävää rotavirusrokotetta (RotaTeqTM) tai siitä kehitettyä tutkimusrokotetta (V260). Jälkimmäisessä rokotteen koostumusta on muutettu niin, että että se kestää paremmin korkeita lämpötiloja. Kumpikin rokote sisältää viisi elävää rotaviruskantaa, valmistusprosessi on sama.

Vaiheen III tutkimuksen tarkoitus on varmistaa, että RotaTeqTM-rokotteen uusi koostumus on siedettävyydeltään, teholtaan ja turvallisuudeltaan käytössä olevaa vastaava.
Aloitus: kesäkuu 2013
MSD: V260-035
EudraCT: 2012-001611-23

YHDISTELMÄROKOTE (KUUTOSROKOTE PR51), V419-008
Vaiheen III satunnaistettu, aktiivisella vertailuvalmisteella kontrolloitu kaksoisokkotutkimus, jossa tutkitaan PR51-kuutosrokotteen immunogeenisyyttä lapsilla, kun se annetaan 2, 4 ja 12 kuukauden iässä. Toisin sanottuna, kuinka hyvän suojan lapsi saa tutkimusrokotteella kuuta sairautta vastaan (kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio, hepatiitti B, sekä Hemofilus influenza tyyppi b:n aiheuttamat bakteeri-infektiot kuten välikorvan-, aivokalvon- ja kurkunkannentulehdus). Lisäksi tutkimuksessa arvoidaan PR51-kuutosrokotteen siedettävyyttä ja turvallisuutta. Vertailurokotteena käytetään myyntiluvallista Infanrix hexaTM -kuutosrokotetta. Tutkimukseen osallistuvat lapset saavat lisäksi pneumokokki- (Prevenar 13TM) ja rotavirus- (RotaTeqTM) rokotteet.
Aloitus: helmikuu 2012
Merck: V419-008-02
EudraCT: 2010-021491-28

MENINGOKOKKI B -ROKOTE, B1971012
Vaiheen II satunnaistettu, lumelääkekontrolloitu, sokkoutettu tutkimus, jossa arvioidaan kahden tai kolmen annoksen annosteluohjelmalla annettuna rLP2086 (Meningokokki B) -rokotteen turvallisuutta, siedettävyyttä ja immunogeenisuutta terveillä tutkittavilla, jotka ovat iältään ≥11–19 vuotta.
Aloitus: huhti-toukokuu 2011
Pfizer B1971012
EudraCT: 2009-014493-18

YHDISTELMÄROKOTE (KUUTOSROKOTE PR51), V419-007
Vaiheen III satunnaistettu, aktiivisella vertailuvalmisteella kontrolloitu kaksoisokkotutkimus, jossa tutkitaan PR51-kuutosrokotteen immunogeenisyyttä lapsilla, kun se annetaan 2, 3, 4 ja 12 kuukauden iässä. Toisin sanottuna, kuinka hyvän suojan lapsi saa tutkimusrokotteella kuuta sairautta vastaan (kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio, hepatiitti B, sekä Hemofilus influenza tyyppi b:n aiheuttamat bakteeri-infektiot kuten välikorvan-, aivokalvon- ja kurkunkannentulehdus). Lisäksi tutkimuksessa arvoidaan PR51-kuutosrokotteen siedettävyyttä ja turvallisuutta. Vertailurokotteena käytetään myyntiluvallista Infanrix hexaTM -kuutosrokotetta. Tutkimukseen osallistuvat lapset saavat lisäksi pneumokokki- (Prevenar 13TM), rotavirus- (RotaTeqTM) ja vesirokko-MPR- (ProQuadTM) rokotteet.
Aloitus: kesäkuu 2011
Merck: V419-007-02
EudraCT: 2010-021490-37

KUUTOSROKOTE, DTPa-HBV-IPV-124 PRI, 113948
Vaiheen I/II kaksoissokkoutettu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan InfanrixTM Hexa -rokotteen kahden uuden valmistemuodon turvallisuutta ja immunogeenisyyttä terveillä lapsilla, jotka rokotetaan 2, 3 ja 4 kuukauden iässä. Rokotteen uudessa muodossa kurkkumätä- ja jäykkäkouristus -ainesosat on tuotettu uudella menetelmällä.
Joulukuu 2010-2012
EudraCT: 2010-021569-58

INFLUENSSAROKOTE V70P5E1 
Vaiheen IIIB havainnoitsijan suhteen sokkoutettu, satunnaistettu rinnakkaisryhmien jatkotutkimus, jossa arvioidaan yhden lihakseen annettavan FLUAD®– tai Agrippal S1® -influenssarokotteen tehoa ja turvallisuutta alle 8-vuotiailla lapsilla, jotka ovat aiemmin saaneet V70P5-tutkimuksessa seuraavat rokotteet: Kaksi annosta influenssarokotetta (FLUAD® tai Influsplit SSW®) tai verrokkirokotetta (Menjugate® tai Encepur®). FLUAD® -rokote sisältää adjuvanttia, Agrippal S1® ei sisällä adjuvanttia.
Aloitus: 2010-2011
Novartis Vaccines and Diagnostics V70P5E1

MENINGOKOKKI B -ROKOTE V72P13E2
Vaiheen III avoin monikeskusjatkotutkimus V72P13E1-tutkimukselle, jossa arvioidaan vasta-aineiden pysyvyyttä vuoden kuluttua siitä, kun tutkittava on saanut joko neljännen annoksen (tehoste) tai kahden annoksen täydennysrokotuksen Novartisin yhdistelmätekniikalla valmistettua meningokokki B -rokotetta 12 kuukauden iästä alkaen. Tutkimuksessa arvioidaan myös vastetta kolmannelle annokselle (tehoste) tai kahden annoksen täydennysrokotukselle 24 kuukauden iästä alkaen.
2010-2011
Novartis Vaccines and Diagnostics
EudraCT: 2009-018101-52

PAPILLOOMAVIRUSROKOTE V503-007
Avoin, vaiheen III kliininen tutkimus, jossa tutkitaan monivalenttisen (9), papilloomaviruksen L1-osasta tehdyn rokotteen (V503) immunogeenisyyttä ja siedettävyyttä annettaessa se 11-15-vuotiaille nuorille yhdessä Repevax®-rokotteen kanssa.
Toukokuu 2010
Merck V503-007
EudraCT: 2009-016218-26

PAPILLOOMAVIRUSROKOTE V503-002
Vaiheen III kliininen tutkimus, jossa tutkitaan monivalenttisen (9) papilloomavirusrokotteen V503 immunogeenisyyttä, siedettävyyttä ja valmistuserien tasalaatuisuutta 9─15-vuotiailla lapsilla ja nuorilla sekä 16─26-vuotiailla nuorilla naisilla.
2009
Merck V503-002
EudraCT: 2009-011617-25

SIKAINFLUENSSAROKOTE GPF09
Vaiheen II tutkimus, jossa arvioidaan lihakseen annettavan inaktivoidun sikaperäisen A/H1N1-influenssarokotteen (virusfragmentti), jossa on tai ei ole adjuvanttia, eri formulaatioiden immunogeenisyyttä ja turvallisuutta terveillä 6­-35 kuukauden ikäisillä eurooppalaisilla vauvoilla.
2009
SanofiPasteur

PNEUMOKOKKIROKOTE, 053
Vaiheen III, kaksoissokkoutettu, alueellisesti satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus, jossa arvioidaan GSK Biologicalsin 10-valenttisen pneumokokki- ja kapselittoman Haemophilus influenzae proteiini D -konjugaattirokotteen vaikutusta nenänielukantajuuteen, sekä immunogeenisyyttä ja turvallisuutta.
Heinäkuu 2009
GSK
EudraCT: 2008-006551-51

Osallistujien ikä tutkimuksen alussa: noin 2 kk ja 6-24 kk

RS-VIRUSROKOTTEEN TUTKIMUS MI-CP178
Vaiheen I/IIa satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimus, jossa arvioidaan elävän heikennetyn nenäsumutteena annettavan MEDI-53 RS-rokotteen turvallisuutta, immunogeenisyyttä sekä tehoa Respiratory syncytial -virusta sekä parainfluenssa 3 -virusta vastaan terveillä 6-24 kuukauden ikäisillä lapsilla sekä 2 kuukauden ikäisillä vauvoilla. Vertailurokotteena on lumerokote. Tutkimusklinikat: Tampere, Lahti, Kokkola, Etelä-Helsinki , Itä-Helsinki, Järvenpää, Kuopio, Oulu, Pori jaTurku.
Huhtikuu 2009
MedImmune
EudraCT: 2008-002651-24

SIKAINFLUENSSAROKOTE GPF08
Vaiheen II tutkimus, jossa arvioidaan lihakseen annettavan inaktivoidun sikaperäisen A/H1N1-influenssarokotteen (virusfragmentti), jossa on tai ei ole adjuvanttia, eri formulaatioiden immunogeenisyyttä ja turvallisuutta terveillä 3-17-vuotiailla eurooppalaisilla lapsilla.
2009-2011
SanofiPasteur

PNEUMOKOKKIROKOTE V114-001 
Kaksoissokkoutettu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan pneumokokkikonjugaattirokotteen (V114) turvallisuutta, siedettävyyttä ja immunogeenisuutta verrattaessa toiseen pneumokokkikonjugaattirokotteeseen (Prevenar®) terveillä aikuisilla ja 12-15 kuukauden ikäisillä lapsilla.
Joulukuu 2009-2010
Merck
EudraCT: 2009-015103-58

MENINGOKOKKI B -ROKOTE V72P13E1
Vaiheen III, avoin monikeskusjatkotutkimus V72P13-tutkimukselle, jossa arvioidaan yhdistelmätekniikalla valmistetun meningokokki B-rokotteen turvallisuutta, siedettävyyttä ja immunogeenisyyttä, kun rokote annetaan 12 kuukauden ikäisenä tehosterokotteena tai kahden annoksen täydennysrokotteena lapsille, jotka osallistuivat V72P13-tutkimukseen.
2009-2010
Novartis Vaccines and Diagnostics

H5N1 LINTUINFLUENSSAROKOTE, GPA 12
Safety and Immunogenicity of an Intramuscular A/H5N1 Inactivated, Split Virion Pandemic Influenza Vaccine in European Children.
2009-2010
SanofiPasteur, GPA 12

H5N1 LINTUINFLUENSSAROKOTE, 810706
Vaiheen I/II tutkimus vero-soluista saadun H5N1-kokovirusinfluenssarokotteen turvallisuuden ja immunogeenisyyden arvioimiseksi terveillä vauvoilla, lapsilla ja nuorilla, joiden ikä on 6 kuukautta – 17 vuotta.
Aloitus: marraskuussa 2009
Baxter 810706
EudraCT: 2009-013105-34

H5N1 LINTUINFLUENSSAROKOTE, 810802
Vaiheen I/II avoin tutkimus, jossa tutkitaan H5N1-influenssarokotteen (vero-solujohdannainen kokovirus), turvallisuutta ja immunogeenisuutta terveillä 18-59-vuotiailla vapaaehtoisilla.
Aloitus: helmikuussa 2009
Baxter 810802
EudraCT: 2008-005133-30

INFLUENSSAROKOTE V70P5
Vaiheen III satunnaistettu, havainnoitsijan suhteen sokkoutettu, kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan yhden ja kahden lihakseen annettavan FLUAD®-rokoteannoksen tehoa, turvallisuutta ja immunogeenisyyttä vertailurokotteisiin verrattuna terveillä 6-72 kuukauden ikäisillä vauvoilla, jotka eivät ole aiemmin saaneet influenssarokotetta (osa I, II ja III).
2008-2010
Novartis Vaccines and Diagnostics

MENINGOKOKKI B -ROKOTE V72P13 
Vaiheen III, osittain sokkoutettu, randomoitu ja kontrolloitu monikeskustutkimus terveille vastasyntyneille. Arvioidaan yhdistelmätekniikalla valmistetun meningokokki B -rokotteen immunogeenisyyttä, turvallisuutta ja valmistuserien tasalaatuisuutta annettaessa rokote samaan aikaan neuvolarokotteiden kanssa.
2008-2010
Novartis Vaccines and Diagnostics

LINTUINFLUENSSAROKOTE V87P13 
Vaiheen III, randomoitu, kontrolloitu ja havainnoitsijan suhteen sokkoutettu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan MF 59-tehosteainetta sisältävän A/H5N1-influenssarokotteen (FLUAD®-H5N1) turvallisuutta, siedettävyyttä ja immunogeenisyyttä aikuisilla ja vanhuksilla.
2008-2009
Novartis Vaccines and Diagnostics

INFLUENSSAROKOTE V104P2

Vaiheen Ib satunnaistettu, havainnoitsijan suhteen sokkoutettu, faktoriasetelmaan perustuva monikeskustutkimus, jossa arvioidaan kahden trivalentin inaktivoidun influenssarokoteinjektion, (jotka joko sisältävät toista influenssa B -viruskantaa tai eivät sisällä sitä, ja jotka annetaan yhdessä 1-3 eri adjuvanttiannoksen kanssa tai ilman adjuvanttia) turvallisuutta, siedettävyyttä ja immunogeenisuutta terveillä 6-36 kuukauden ikäisillä lapsilla.
2008-2009
Novartis Vaccines and Diagnostics

H5N1 LINTUINFLUENSSAROKOTE, 810705
Avoin III-vaiheen tutkimus, jossa arvioidaan Vero-soluissa tuotetun, kokonaista virusta sisältävän H5N1-influenssarokotteen turvallisuutta ja immunogeenisuutta aikuisilla ja vanhuksilla sekä tietyillä riskiryhmillä.
Aloitus: lokakuussa 2008
Baxter 810705
EudraCT: 2008-000558-11

YHDISTELMÄROKOTE (DTPa-HBV-IPV-120 BST:116) 111 344
Vaiheen II, avoin tutkimus, jossa arvioidaan GSK Biologicalsin DTPa-HBV-IPV/Hib -yhdistelmärokotteen immunogenisuutta ja reaktogeenisuutta annosteltuna tehosteannoksena 16–20 kuukauden ikäisille lapsille, jotka ovat saaneet aikaisemmin joko GSK Biologicalsin DSSITGDPa-HBV-IPV/Hib-yhdistelmärokotetta, joka sisältää Tanskan valtion seerumi-instituutin (Statens Serum Institute, SSI) difteriatoksoidia ja GSK Biologicalsin Kft [GD] tetanustoksoidia, tai GSK Biologicalsin markkinoilla olevaa DTPa-HBV-IPV/Hib-rokotetta (Infanrix hexaÔ) perusrokotustutkimusvaiheessa DTPa-HBV-IPV-116 (106786).
Päättynyt 2008
GSK

PNEUMOKOKKIROKOTE, 10Pn-PD-DiT-013 
Tutkimuksessa arvioidaan 10-valenttisen pneumokokkirokotteen immunogeenisyyttä, turvallisuutta ja reaktogeenisyyttä, kun se annetaan joko täydennysrokotteena yli 7 kuukauden ikäisille vauvoille tai kolmen annoksen perusrokotesarjana alle 6 kuukauden ikäisille vauvoile.
Päättynyt 2008
GSK

VYÖRUUSUROKOTE V211-022 
Vaiheen III kliininen tutkimus, jossa arvioidaan ZOSTAVAX™-vyöruusurokotteen tehoa, immunogeenisyyttä, turvallisuutta ja siedettävyyttä 50-59-vuotiailla tutkittavilla.
2007-2010
Merck Sharp & Dohme Corp/MSD Finland Oy

VYÖRUUSUROKOTE X06-Z-305
Vaiheen III, avoin, satunnaistettu, monikeskustutkimus, jossa verrataan elävää vyöruusuvirusta sisältävän ZOSTAVAX®-rokotteen immunogeenisyyttä ja turvallisuutta, kun sitä annetaan yksi tai kaksi annosta yli 70-vuotiaille aikuisille.
2007-2009
SanofiPasteur

HEMOFILUS INFLUENSSA -ROKOTE V121-019
Terveille pikkulapsille tehty tutkimus muunnetulla prosessilla valmistetun Haemophilus influenzae tyyppi B/hepatiitti B-rokotteen (Comvax®) turvallisuudesta, siedettävyydestä ja immunogeenisuudesta.
2007-2008
Merck Sharp & Dohme Corp/MSD Finland Oy

MMRV-ROKOTE 02C
Avoin, satunnaistettu, vertaileva monikeskustutkimus, jossa tutkitaan rHA:n avulla valmistetun ProQuad® -rokotteen immunogeenisyyttä ja turvallisuutta, kun se annetaan kahtena annoksena terveille lapsille 9 kuukauden iästä lähtien.
2007-2008
SanofiPasteur MSD

INFLUENSSAROKOTE V58P13
Vaiheen III, satunnaistettu, sokkoutettu, placebo-kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan soluviljelmässä valmistetun, influenssan ehkäisyyn tarkoitetun komponenttirokotteen ja kananmunassa viljellyn, influenssan ehkäisyyn tarkoitetun komponenttirokotteen kliinistä tehoa terveillä aikuisilla influenssakaudella 2007-2008.
2007-2008
Novartis Vaccines and Diagnostics

INFLUENSSAROKOTE V58P12
Yhdistetty, vaiheen II/III, havainnoitsijan suhteen sokkoutettu, satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan trivalenttien, influenssan ehkäisyyn tarkoitettujen komponenttirokotteiden turvallisuutta, siedettävyyttä ja rokotteen kykyä vaikuttaa elimistön puolustusjärjestelmään terveillä 3-17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, kun rokotteet on valmistettu joko soluviljelmissä tai
hedelmöitetyissä kananmunissa (Fluvirin®).
2007-2008
Novartis Vaccines and Diagnostics

MenACWY-TT-039 
Vaiheen III, avoin, satunnaistettu ja kontrolloitu tutkimus, jossa arvioidaan meningokokkikonjugaattirokotteen (serotyypit A, C, W-135 ja Y) immunogeenisyyttä ja turvallisuutta, kun se annetaan yhdessä MMRV-rokotteen (Priorix-TetraTM) kanssa terveille, 12-23 kuukauden ikäisille lapsille. Vertailurokotteena meningokokki C -rokote (MeningitecTM).
2007-2008
GSK

MENINGOKOKKI ACWY -ROKOTTEEN TUTKIMUS MEN ACWY-TT-027
Avoin, satunnaistettu, kontrolloitu, faasi IIb tutkimus, jossa arvioidaan GlaxoSmithKline (GSK) Biologicalsin lihaksensisäisesti annettavan meningokokki-ACWY-konjugaattirokotteen synnyttämän immuunivasteen yhdenvertaisuutta ja pysyvyyttä verrattuna Meningitec™ tai Mencevax™ ACWY –rokotteeseen, kun rokote annetaan terveille, 1–10-vuotiaille tutkittaville
GSK: MenACWY-TT-027
EudraCT: 2006-004236-70

MENINGOKOKKI A, C, W, Y -YHDISTELMÄROKOTE, 048 JA 032 (Jatkotutkimus)
Tutkitaan vasta-aineiden pysyvyyttä pienillä lapsilla, jotka ovat aiemmin saaneet GSK Biologicalsin meningokokkirokotteen (GSK 134612). Rokote antaa suojan A,C,W ja Y -ryhmän meningokokkibakteereja vastaan.
GlaxoSmithKline Biologicals 112036 (MenACWY-TT-048)
EudraCT: 2008-003824-51

INFLUENSSAROKOTE S205.1.001
Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, luemkontrolloitu tutkimus, jossa selvitetään kahden kananmunassa viljellyn, influenssaviruksen pinta-antigeeniä sisältävän adjuvanttimallirokotteen immunogeenisyyttä ja turvallisuutta terveillä 18-49-vuotiailla aikuisilla.
2007-2008
Solvay

INFLUENSSAROKOTE V70P2E1 
Vaiheen II, havainnoitisjna suhteen sokkoutettu, rinnakkaisryhmien, yhdessä tutkimuskeskuksessa tehtävä jatkotutkimus, jossa arvioidaan yhden lihakseen annettavan influenssarokotteen immunogeenisyyttä ja turvallisuutta terveillä lapsilla, jotka saivat jonkin rokotteen aiemmassa V70P2-tutkimuksessa.
2007-2008
Novartis Vaccines and Diagnostics

LINTUINFLUENSSAROKOTE V87P6
Vaiheen II satunnaistettu, kontrolloitu ja havainnoitsian suhteen sokkoutettu, yksikeskustutkimus, jossa arvioidaan kahden FLUAD®-H5N1-influenssarokoteannoksen immunogeenisyyttä, turvallisuutta ja siedettävyyttä 6 kk-17-vuotiailla tutkittavilla.
2007-2009
Novartis Vaccines and Diagnostics

HEPATIITTI B -ROKOTE V232 057
Tutkimus, jossa arvioidaan 2:n, 4:n ja 6 kuukauden iässä annostellun, uudella valmistusmenetelmällä tuotetun ja kahta eri antigeenimäärää sisältävän rekombinantti hepatiitti B -rokotteen turvallisuutta, siedettävyyttä ja immunogeenisyyttä terveillä lapsilla.
2007
Merck

ROTAVIRUSROKOTE S06-ROT-304
Avoin, randomoitu, monikeskustutkimus, jossa arvioidaan samaan aikaan annettavien 5-valenttisen rotavirusrokotteen (RotaTeq®) ja meningokokki C -konjugaattirokotteen immunogeenisyyttä ja turvallisuutta terveillä vastasyntyneillä.
2006-2007
SanofiPasteur

PAPILLOOMAVIRUSROKOTE V501-024-00
Avoin, satunnaistettu monikeskustutkimus terveillä 11–17 vuotiailla nuorilla, jossa tutkitaan Gardasil4-rokotteen turvallisuutta, siedettävyyttä ja immunogeenisyyttä yhdessä Repevax®-rokotteen kanssa annettaessa.
Aloitus: 2006
Merck V501-024-00
EudraCT: 2006-000764-85

ROTAVIRUSROKOTE 061 
Satunnaistettu vaiheen III tutkimus, jossa arvioidaan GlaxoSmithKline (GSK) Biologicalsin nestemäisen, heikennetyn, ihmisperäisen, suun kautta annettavan rotavirusrokotteen kolmen tuotantoerän yhdenmukaisuutta immunogeenisuuden ja reaktogeenisuuden osalta ja verrataan nestemäisen annosmuodon immunogeenisuutta, reaktogeenisuutta ja turvallisuutta kylmäkuivattuun annosmuotoon annettaessa kaksi annosta rokotetta terveille vauvoille, joilla ei aiemmin ole ollut rotavirusinfektiota (HRV).
Päättynyt: 2006
GSK

ROTAVIRUSROKOTE 023
Vaiheen III, kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, plasebokontrolloitu monikansallinen tutkimus, jossa tutkitaan GSK Biologicalsin suun kautta kahtena annoksena annettavan elävän, heikennetyn, ihmisperäisen rotavirusrokotteen (HRV) tehoa, turvallisuutta ja immunogeenisuutta terveillä vauvoilla.
Joulukuu 2003 – Marraskuu 2004, 2067 lasta
GSK / Smerud
Tutkimusklinikat: Tampere, Espoo/Tapiola, Espoon Keskus, Espoonlahti, Lahti, Pori, Turku, Jyväskylä, Länsi-Vantaa, Itä-Vantaa, Pohjois-Helsinki, Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Oulu, Kokkola, Pori, Rauma, Vaasa, Seinäjoki, Kuopio, Kotka, Järvenpää, Riihimäki, Hyvinkää, Porvoo, Lappeenranta, Kouvola.

MENINGOKOKKI ACWY -ROKOTE, V59P2
Satunnaistettu, sokkoutettu, aktiivikontrolloitu, vaiheen II monikeskustutkimus, jossa arvioidaan Chiron Conjugate Meningococcal ACWY -rokotteen ja Chiron Conjugate Meningococcal C -rokotteen (Menjugate R -rokotteen) eri koostumusten ja annosten immunogeenisuutta ja turvallisuutta terveillä, 12-16 kk:n ikäisillä lapsilla
Kesäkuu 2003 – Tammikuu 2005 , 537 lasta
Chiron Vaccines / Remedium, Protocol
Tutkimusklinikat: Tampere, Pori, Turku, Espoo, Jyväskylä, Lahti, Vantaa, Kuopio, Oulu.

ROTAVIRUSROKOTE, 007
Vaiheen III, Human-bovine pentavalent (G1, G2, G3, G4 ja P1) rotavirusrokotteen turvallisuus ja teho terveillä lapsilla.
Marraskuu 2002 – 2003, 493 lasta
Merck & Co., Inc
Tutkimusklinikat: Tampere, Pori, Turku.

INFLUENSSAROKOTE, D153-P522
Influenssarokotetutkimus (trivalentin influenssavirusrokotteen, tyypit A & B, turvallisuus, tehokkuus, siedettävyys ja immunogeenisyys annettuna samanaikaisesti MPR-rokotteen kanssa terveille lapsille).
Syyskuu 2002 – Toukokuu 2003, 200 lasta
Wyeth Lederle Vaccines
Tutkimusklinikat: Tampere, Lahti, Pori, Turku, Jyväskylä.

INFLUENSSAROKOTE D153-P515
Vaiheen I influenssarokotetutkimus, trivalentin influenssavirusrokotteen, tyypit A & B, turvallisuus, tehokkuus, siedettävyys ja immunogeenisyys verrattuna trivalenttiin inaktivoituun influenssarokotteeseen (TIV) 6-17 vuotiailla astmalapsilla
Syyskuu 2001 – Toukokuu 2002, 22 lasta
Wyeth Lederle Vaccines
Tutkimusklinikat: Tampere (TAYS).

INFLUENSSAROKOTE D153-P518
Vaiheen I satunnaistettu, lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus trivalentin, elävän, kylmäadaptoidun (CAIV-T) tyyppi A ja B influenssarokotteen tehosta ja turvallisuudesta terveillä pikkulapsilla
Syyskuu 2001 – Marraskuu 2002, 120 lasta
Wyeth Lederle Vaccines / MedFiles
Tutkimusklinikat: Tampere, Espoo, Turku, Lahti, Pori, Jyväskylä.

INFLUENSSAROKOTE D153-P502
Vaiheen III satunnaistettu, lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus, jossa tutkitaan trivalentin, elävän, kylmäadaptoidun (CAIV-T) tyyppi A ja B influenssavirusrokotteen tehoa ja turvallisuutta päiväkotihoidossa olevilla terveillä lapsilla
Lokakuu 2000 – toukokuu 2001, 476 lasta
Wyeth Lederle Vaccines / MedFiles
Toinen vuosi: 2001-2002, 224 lasta
Tutkimusklinikat: Tampere, Espoo, Lahti, Pori, Jyväskylä.

INFLUENSSAROKOTE D145-P500
Vaiheen III satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, jossa tutkitaan trivalentin, elävän, kylmäadaptoidun (CAIV-T) tyyppi A ja B influenssavirusrokotteen turvallisuutta, tarttuvuutta sekä ilmiasun ja perimän pysyvyyttä päiväkotihoidossa olevilla lapsilla (iältään 8-36 kk)
Lokakuu 1999 – Marraskuu 2000, Tampere 146 + Turku 60 (206 lasta)
Wyeth Lederle / MedFiles
Tutkimusklinikat: Tampere, Turku.

MMRV, MeMuRu-OKA-017
Vaiheen II, avoin, kontrolloitu, kliininen tutkimus, jossa arvioitu SmithKlineBeecham Biologicalsin terveille 5-6 vuotiaille lapsille annetun yhdistetyn tuhkarokko-sikotauti-vihurirokko-vesirokkorokotteen (MMRV) tehosteannoksen immunogeenisuutta, reaktogeenisuutta ja turvallisuutta.
2001 (92 lasta)
GSK
Tutkimusklinikat: Tampere.

ROTAVIRUSROKOTE, 006 
Vaiheen III, Human-bovine pentavalent (G1, G2, G3, G4 ja P1) rotavirusrokotteen turvallisuus ja teho terveillä lapsilla.
Marraskuu 2000 – Marraskuu 2004
Merck&Co., Inc
(Viimeinen rerkrytointipäivä 15. elokuuta 2003) 23 444 lasta
Tutkimusklinikat: Tampere, Nokia, Valkeakoski, Espoo/Tapiola, Espoon Keskus, Espoonlahti, Kirkkonummi, Lohja, Lahti, Pori, Turku, Jyväskylä, Oulu, Kokkola, Vaasa, Pori, Seinäjoki, Rauma, Kuopio, Varkaus, Mikkeli, Lappeenranta, Kouvola, Kotka, Järvenpää, Riihimäki, Hyvinkää, Nurmijärvi, Länsi-Vantaa, Itä-Vantaa, Pohjois-Helsinki, Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Porvoo.

ROTAVIRUSROKOTE, 004
Vaiheen IIb, satunnaistettu, kaksoissokko, lumerokotekontrolloitu tutkimus, jossa tutkittu SB Biologicalsin elävän, heikennetyn, ihmisperäisen rotavirusrokotteen (HRV) tehoa, immunogeenisuutta, reaktogeenisuutta ja turvallisuutta noin 2 kk:n ikäisillä terveillä lapsilla.
1.10.2000-15.9.2002 (405 lasta)
GSK (SmithKlineBeecham Biologicals)
Tutkimusklinikat: Tampere, Espoo, Lahti, Pori, Turku, Jyväskylä.

ROTAVIRUSROKOTE, 003
Vaiheen II, satunnaistettu, kaksoissokko, lumerokotekontrolloitu, asteittain nousevan annoksen tutkimus, jossa tutkittu SB Biologicalsin elävän, heikennetyn, ihmisperäisen rotavirusrokotteen (HRV) turvallisuutta, reaktogeenisuutta ja immunogeenisuutta terveillä lapsilla, joilla ei ole aiemmin ollut rotavirusinfektiota.
1.4.2000-4.12.2000 (192 lasta)
GSK (SmithKlineBeecham Biologicals) / Remedium Rota
Tutkimusklinikat: Tampere, Espoo.

ROTAVIRUSROKOTE, 005
Vaiheen IIb, satunnaistettu, kaksoissokko, lumerokotekontrolloitu tutkimus, jossa tutkittu ihmisperäisen rotavirusrokotteen (HRV) tehoa, immunogeenisuutta, reaktogeenisuutta ja turvallisuutta noin 2 kk:n ikäisillä terveillä lapsilla.
1.1.1998-15.9.2000 (1300 + 646 lasta)
Merck
Tutkimusklinikat: Tampere, Espoo, Lahti, Pori.

ROTAVIRUSROKOTE, D127-P801
Vaiheen II, lumerokotekontrolloitu kaksoissokkotutkimus, jossa selvitetty vasikan rotavirusrokotteen turvallisuutta, immuunivastetta ja tehoa 2-5 kk:n ikäisillä lapsilla ja vertailtu sitä rhesus rotavirusrokotteeseen.
Toukokuu 1997 – Elokuu 1998 (510 lasta)
Wyeth-Lederle Vaccines and Pediatrics
Tutkimusklinikat: Tampere, Lahti .

ROTAVIRUSROKOTE, D127-P500
Vaiheen I RRV-TV (Rhesus-human reassortant tetravalent) rotavirusrokote vastasyntyneille. Lumerokotekontrolloitu
Kesäkuu 1997– kesäkuu 1998 (94 lasta)
Wyeth-Lederle Vaccines and Pediatrics
Tutkimuspaikka: TAYS (lastentautien klinikka ja synnytysosastot).