YHTEISTYÖ

Tutkimusryhmämme on parhaillaan mukana useissa eri kansallisissa yhteishankkeissa Tampereen yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin kanssa. Lisäksi ryhmällämme on lukuisia hankkeita yhdessä kansainvälisten akateemisten yhteistyökumppaneiden ja lääketeollisuuden yritysten kanssa.

  • Kansalliset akateemiset yhteistyökumppanit:

– Apulaisprof. Vesa Hytönen, Proteiinidynamiikka, Tampereen yliopisto. ModuVac-projekti: Noroviruksen kaltaiseen partikkeliin perustuvan rokotealustan kehittäminen, Enterovirus-VLP-rokotteen immunogeenisyyden tutkimus hiirimallissa.

– Prof. Heikki Hyöty, Virologia, Tampereen yliopisto. Enterovirus-  ja enterovirus-VLP-rokotteen immunogeenisyyden tutkimus hiirimallissa.

– Apulaisprof. Mika Jokinen, Turun ammattikorkeakoulu. Silvac-projekti (Rokoteannostelu).

– FT Ari Rosling, Åbo Akademi. Silvac-projekti (Rokoteannostelu).

  • Kansainväliset akateemiset yhteistyökumppanit

– Prof. Laura Palomares, Universidad Nacional Autónoma de México, Meksiko. In vivo -turvallisuustutkimukset käyttämällä rotavirusaltistusmallia.

– Dr. Grant Hansman, University of Heidelberg and the DKFZ, Saksa. Noroviruskapsidin antigeenisyyden, joustavuuden ja vuorovaikutuksen tutkimus erilaisten reseptorien ja sitoutumistekijöiden avulla.

– Prof. Halvor Sommerfelt, Centre for International Health, University of Bergen, Norja. ETEC-rokotteen kehitys.

– Dr. Gabriel Parra, U.S. Food and Drug Administration (FDA), Washington, D.C., USA. Enteroidit in vitro -mallina norovirusinfektiolle.

  •  Lääketeollisuuden yhteistyökumppanit:

– UMN Pharma Inc., Japani. Norovirus VLP ja rotavirus VP6 -yhdistelmärokotteen kehittäminen: GLP-tuotanto, primäärinen farmakodynamiikka ja lääkeaineformulointi.

– The Protein Sciences Corporation (PSC), Connecticut, USA. Rekombinanttiproteiinirokotteiden prosessikehitys ja GMP-tuotanto bakulovirus-hyönteissoluekspressiosysteemillä.

– ICON Genetics GmbH, Saksa. Kasveissa tuotettujen norovirus- ja rotavirusrokotekandidaattien sekä uusien adjuvanttien prekliininen farmakologinen ja toksikologinen tutkimus.

– Takeda, US/Japani. Sopimustutkimus norovirus-VLP-rokotteen immunogeenisyyden arviointi monikansallisessa Takedan sponsoroimassa kliinisissä vaiheen I/II kokeissa lapsilla.

– Janssen, Alankomaat. Sopimustutkimus immunologisten menetelmien optimoinnista kliinisten kokeiden tarpeisiin.