Tutkimusryhmä

Rokotekehitys ja immunologiatutkimusryhmä toimii osana Rokotetutkimuskeskusta, Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan alaisuudessa toteuttaen omia akateemisia tutkimushankkeita sekä erilaisia sopimustutkimuksia. Tutkimuslaboratorio on mukana myös useissa kliinisissä rokotetutkimuksissa. Tutkimusryhmän sekä -laboratorion johtajana toimii FT Vesna Blazevic.

Rokotekehitys ja immunologia -ryhmällämme on vuosien kokemus rokotekehityksestä, rokotteisiin liittyvistä prekliinisistä tutkimuksista sekä kliinisten näytteiden immunologisesta analysoinnista. Päätutkimushankkeitamme ovat uuden sukupolven ei-elävien, nanopartikkeleihin perustuvien rokotteiden ja rokotealustojen kehittäminen. Ryhmämme erityisosaamiseen kuuluvat mm. erilaisten rokoteantigeenien (esim. rotavirus, ETEC, influenssa, tuberkuloosi, koronavirus, HIV) suunnittelu sekä rokotteisiin ja virusinfektioihin liittyvät immunivasteen määritykset.

Tutkimusryhmällämme on vahva ja laaja-alainen osaaminen sekä perinteisistä että nykyaikaisista, huipputasoa edustavista menetelmistä immunologian, soluviljelyn, molekyylibiologian ja biokemian alalta. Esimerkkeinä PCR, kloonaus proteiinituotanto soluviljelmissä (erityisesti bakulovirus-hyönteissoluekspressiosysteemillä),  immunoblottaus, elektronimikroskopia, ELISA, ELISPOT ja moniväri-virtaussytometria. Rokotekehityksen ja immunologisten analyysien lisäksi tutkimusryhmän toimintaan kuuluvat prekliinisten kokeiden suunnittelu ja toteutus, sekä kliinisten näytteiden analysointi, joita ryhmä tekee niin omiin tutkimusrokotteisiin, yhteistyöprojekteihin että tutkimuspalveluihin liittyen. Ulkoinen rahoituksemme koostuu suurelta osin yhteistyö- ja sopimustutkimuksista kansainvälisille lääketeollisuuden yrityksille.