SOPIMUSTUTKIMUKSET

Erilaiset yhteistyö- ja sopimustutkimukset ovat olennainen osa toimintaamme. Näihin tutkimuspalveluihin kuuluvat mm. erilasten rokotteisiin ja rokotetutkimuksiin liittyvien prekliinisten kokeiden suunnittelu ja toteutus, sekä kliinisten näytteiden analysointi. Yhtenä osana toimintaamme identifioimme kliinisissä kokeissa olevien rokotekandidaattien suojakorrelaatteja. Ulkoinen rahoituksemme koostuukin suurelta osin yhteistyö- ja sopimustutkimuksista kansainvälisille lääketeollisuuden yrityksille.

  • Rokotteisiin liittyvät prekliiniset proof-of-concept ja immunogeenisyys -tutkimukset.
  • Kliinisten rokotetutkimusnäytteiden immunogeenisyysanalyysit.