ROKOTTEISIIN JA VIRUSINFEKTIOIHIN LIITTYVIEN IMMUUNIVASTEIDEN MÄÄRITYKSET

Rokotteiden ja virusinfektioiden aikaansaamien immuunivasteiden arvioimiseksi tutkimusryhmämme toimintaan kuuluvat erilaisten immunologisten menetelmien kehittäminen virologisia, prekliinisiä ja kliinisiä tutkimuksia varten. Ryhmällämme on vahva alan asiantuntemus niin perinteisistä kuin tämänhetkistä huipputasoa edustavista immunologisista menetelmistä, joiden avulla voidaan tutkia synnynnäisiä ja adaptiivisia immuunivasteita sekä eläimissä että ihmisissä. Erikoisosaamiseemme kuuluvat mm. erilaiset moniväri-virtaussytometriaan pohjautuvat menetelmät (ICS, degranulaatiotestit, MHC-peptidi -multimeerien värjäykset sekä CFSE- ja CBA-testit), multipleksiset proteiinitestaukset, B- ja T-solu-ELISPOT sekä ELISA- ja neutralisaatiotestaukset.