Rokotekehitys

Rokotekehitystyömme koostuu rokoteantigeenien suunnittelusta (esim. DNA-rokotteet, rekombinanttiproteiinit ja viruksenkaltaiset partikkelit tai muut nanopartikkelit) sekä rokotetuotannosta, -puhdistuksesta ja -spesifikaatioista laboratoriomittakaavassa. Tämän lisäksi tärkeänä osana rokotekehitystä teemme prekliinisiät proof-of-concept rokoteimmunogeenisyys- ja turvallisuustutkimuksia eläinmalleissa sekä rokotteiden primääristä farmakokinetiikkaa.

 • Nanopartikkelirokotteet
  Perinteisille, eläviä heikennettyjä tai tapettuja taudinaiheuttajia sisältäville, rokotteille tarvitaan turvallisempia, tehokkaampia ja edullisempia rokotevaihtoehtoja. Erinomaisen vaihtoehdon turvallisuudellaan tarjoavat nanopartikkeleihin perustuvat proteiinirokotteet, jotka eivät sisällä eläviä taudinaiheuttajia tai niiden osia. Ne eivät myöskään sisällä perimää, joka on edellytyksenä solussa monistumiselle ja infektion synnylle. Nanopartikkeleihin kuuluvat myös erilaiset viruksen kaltaiset partikkelit (eng. virus-like particle, VLP), jotka muistuttavat rakenteeltaan viruksia ja voivat sitoutua soluihin aktiivisten virusten tapaan infektiota aiheuttamatta. Viruksen kaltaisiin partikkeleihin ja muihin nanopartikkeleihin perustuvat rokotteet ovat äärimmäisen immunogeenisiä partikkelien pinnalla olevien tiheiden ja toistuvien antigeeniryhmittymien ansiosta. Esimerkkeinä tällaisista jo kaupallisestikin saatavilla olevista nanopartikkeleihin pohjautuvista rokotteista mainittakoon rokotteet hepatiiti B -virusta (Engerix-B®, Recombivax HB®), papillomavirusta (Cervarix®, Gardasil®) ja influenssavirusta (FluBlok®) vastaan.

  Nanopartikkelien erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta tutkimusryhmämme päätavoitteisiin on kuulunut jo yli 10 vuoden ajan erilaisten uuden sukupolven ei-elävien, nanopartikkeleihin perustuvien rokotteiden kehittäminen.
 • Rokotealustat
  Rokotekehityksessä kiinnostuksemme kohteina ovat lisäksi erilaiset rokoteadjuvantit sekä uudet rokotekuljetusalustat. Erilaisia nanopartkkeleita, mukaan lukien viruksen kaltaisia partikkeleita, voidaan hyödyntää vieraiden ja sellaisenaan heikosti immunogeenisten antigeenien kuljetusvälineinä. Tavoitteena on päällystää partikkelit valituilla antigeeneillä hyödyntämällä erilaisia konjugointiteknologioita. Tehokkaana immuunivasteen muodostajana nanopartikkelit saavat aikaan voimakkaan immuunivasteen rakenteeseen liitettyjä antigeenejä vastaan. Käyttämällä stabiileja ja helposti tuotettavia partikkeleita rokotealustana, uusien rokotekandidaattien kehittämismahdollisuus nopeutuu huomattavasti. Esimerkkinä käynnissä olevista rokotealustatestauksistamme mainittakoon Tampereen yliopiston Proteiinidynamiikan ryhmän kanssa yhteistyössä tehtävä ModuVac-projekti, jossa kehitetään uusia rokotekandidaatteja noroviruksen kaltaiseen partikkeliin perustuvan rokotealustan avulla.
 • Koronavirusrokotetutkimus
  Uusimpana tutkimusryhmämme hankeena on koronavirusrokotetutkimus. Tavoitteenamme olisi kehittää COVID-19-tautia vastaan rokote, mikä perustuu SARS-CoV-2 -koronaviruksen pinnan proteiinien muodostamiin viruksenkaltaisiin partikkeleihin (VLP).  Tutkimusprojekti on yhteistyöhanke Tampereen yliopiston Proteiinidynamiikan ryhmän kanssa.