TUTKIMUSKÄYNTI

Mitä tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa käytännössä?

Kaikki tutkimukset noudattavat omaa tutkimussuunnitelmaansa eli protokollaa, mistä johtuen käytännön toteutustapa, klinikkakäynnit ja aikataulut vaihtelevat tutkimuksittain.

Tutkimusklinikalla tutustut ensin tutkimustiedotteisiin yhdessä henkilökunnan kanssa. Näin sinun on helpompi päättää haluatko osallistua tutkimukseen. Sen jälkeen on vuorossa suostumuslomakkeen allekirjoitus ja tutkijalääkäri tekemä terveystarkastus.

Sitten on vuorossa rokote, jonka jälkeen vointiasi seurataan tutkimusklinikalla noin puoli tuntia. Useimpiin tutkimuksiin kuuluu myös verinäyte. Sillä varmistetaan, että annettu rokote toimii eli vasta-ainemuodostus on käynnistynyt. Puudutamme halutessasi pistoskohdan ennen verinäytteen ottoa, jotta toimenpide on kivuton.

Mikäli tutkimukseen kuuluu useampi kuin yksi käynti tutkimusklinikalla, vointiasi seurataan myös kotona käyntien välillä. Ohjeet siihen saat tutkijalääkäriltä ja -hoitajalta. Yleensä seurantaan kuuluvat oirepäiväkirjan täyttäminen ja lämmön mittaus, usein myös tutkimushoitajan seurantasoitot.

Kaikki rokotteet voivat aiheuttaa osalle rokotetuista lieviä ja ohimeneviä haittavaikutuksia. Nämä ovat normaaleja rokotusreaktioita. Tutkimusrokotteet eivät aiheuta enempää haittavaikutuksia kuin jo markkinoilla olevat rokotteet.

Rokotetutkimusklinikan henkilökunta on käytettävissäsi koko tutkimuksen ajan.