TUTKIMUSHOITAJANA KLIINISESSÄ ROKOTETUTKIMUSTYÖSSÄ – TULEVAISUUDEN TERVEYDENEDISTÄMISTÄ

28.1.2021

Johanna Koski
vastuuhoitaja
Seinäjoen rokotetutkimusklinikka

Terveydenhoitajana sydäntäni lähellä on luonnollisesti terveyden edistäminen. Se on hyvin laaja-alaista ja monet eri puolet siinä kiinnostavat minua. Rokotetutkimustyö on yksi merkittävä osa nimenomaan terveyden edistämistyötä.

kertoo Seinäjoen rokotetutkimusklinikan vastuuhoitaja Johanna Koski

Johannan työura terveydenhoitajana on hyvin monipuolinen. Hän on toiminut terveydenhoitajana kymmenen vuoden ajan äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolassa. Lyhyempiä aikoja Johanna on työskennellyt muun muassa kouluterveydenhuollossa, naistentautien osastoilla sekä kliinisen fysiologian tutkimusyksikössä.

”Pari vuotta sitten suoritin terveyden edistämisen YAMK-opinnot. Tällä hetkellä opiskelen terveystieteiden maisteriksi (opettaja) työn ohessa. Työnantajani suhtautuu kouluttautumiseeni kannustavasti, mistä olen tosi kiitollinen ja tyytyväinen.”

Kuinka tulit hakeneeksi tutkimushoitajan paikkaa kliinisiin rokotetutkimuksiin?

”Rokotetutkimuskeskukseen päädyin vähän sattumalta. Kuulin, että Seinäjoen rokotetutkimusklinikalle etsittiin osa-aikaista työtekijää erääseen projektiin. Se sopi mainiosti sen hetkiseen elämäntilanteeseeni ja pääsin projektiin mukaan. Sen päätyttyä klinikallamme ilmeni tarvetta kokoaikaiselle työntekijälle, ja sain ilokseni jatkaa tutkimushoitajana. Myöhemmin klinikallamme vapautui vastuuhoitajan paikka, ja sain kunnian vastaanottaa tämän tehtävän.”, vastaa hymyileväinen Johanna. Positiivisena ja pirteänä sekä aikaansaavana ihmisenä Johanna on otettu ilolla vastaan Seinäjoen rokotetutkimusklinikan moniammatilliseen tiimiin.

Johanna kokee terveydenhoitajan ammattitaidosta ja työkokemuksesta olevan hyötyä tutkimushoitajan työssä

”Aiemman työkokemukseni myötä minulla on tietämystä taudeista ja ymmärrys siitä, mitä rokotteilla voidaan saada aikaan. Esimerkiksi työssäni terveydenhoitajana kohtasin perhesuunnitteluneuvolassa nuoria, jotka olivat kovin huolissaan papilloomaviruksen vaikutuksista. On tosi hienoa, että sittemmin HPV-rokote on saatu kansalliseen rokotusohjelmaan.”, pohtii Johanna.

Miksi rokotetutkimukset ovat sinun mielestäsi tärkeitä?

”Koska virus- ja bakteerikannat muuttuvat jatkuvasti, on tärkeää kehittää entistä tehokkaampia, ja tietenkin myös uusia rokotteita ­– tuoreena esimerkkinä koronarokote. Ilman tutkimustyötä ei saada käyttöön uusia valmisteita.”

Rokotteiden ansiosta monet infektiotaudit on saatu kuriin. Edelleen kaikkialla maailmassa esiintyy kuitenkin vakavia tauteja, joiden ennaltaehkäisemiseen ei ole valmista rokotetta, tai rokote on olemassa, mutta se ei kuulu kansallisen rokotusohjelman perusrokotuksiin. Rokotetutkimusten tavoitteena onkin saada käyttöön uusia, mahdollisimman tehokkaita ja turvallisia rokotteita, jotka suojaavat väestöä vakavilta sairauksilta. Vain kliinisen rokotetutkimustyön avulla voidaan osoittaa uuden rokotteen turvallisuus ja teho.

Tutkimushoitajan tyypillinen päivä sisältää asiakaskontakteja ja tarkkoihin tutkimussuunnitelmiin pohjautuvia kirjallisia töitä

Tutkimushoitajat, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisia, seuraavat tutkimukseen osallistuvan henkilön terveydentilaa ja oireita koko tutkimuksen ajan. Kaikki ajallisen yhteyden omaavat oireet kirjataan ja raportoidaan eteenpäin. Rokotetutkimuksesta ja asiakkaiden turvallisuudesta vastaa aina kokenut lääkäri. Näin Johanna kuvailee omaa tyypillistä työpäiväänsä rokotetutkimuksien parissa:

”Tutkimushoitajan työ on monipuolista. Monesti työpäivästä iso osa kuluu tietokoneen ja puhelimen äärellä. On yhteydenpitoa tutkimusasiakkaisiin ja yhteistyötahoihin. Sähköisten tutkimuspäiväkirjojen tarkistusta, ajanvarausta, kutsujen postittamista, koulutuksia, uusien tutkimusprotokollien opettelua jne. Vastuuhoitajana teen paljon yhteistyötä päätutkijan, esihenkilön, klinikkapäällikön ja tutkimusten toimeksiantajien kanssa. Mukavaa vaihtelua työpäiviin tuovat satunnaiset sijaistamiset muilla rokotetutkimusklinikoilla.

Johanna on tulossa Tampereelta, jossa kävi sijaistamassa Tampereen klinikan tutkimushoitajaa.
Tutkimushoitajan työ on kansainvälistä, välillä pääsee matkustamaan ei paitsi toiselle klinikalle töihin, vaan myös ulkomailla pidettäviin tutkijakokouksiin. Tällä hetkellä koronapandemia on tuonut tutkijakokoukset virtuaaliseen ympäristöön.

Seinäjoen tutkimusklinikalla meillä käy asiakkaita kuuden viikon ikäisistä vauvoista aina vanhuksiin asti. Rokotuskäynnit ovat usein sellaisena päivänä, kun lääkäri on paikalla klinikalla. Meillä näitä päiviä on kaksi kertaa viikossa.

Meillä kaikilla klinikan työntekijöillä on tutkimuksissa omat roolimme, ja teemme tiivistä yhteistyötä niiden mukaisesti. Itse ole rokottajana useimmissa tutkimuksissa. Monet tutkimukset ovat nk. sokkoutettuja, eli vain rokottaja tietää, mitä rokotetta tutkittava saa. Sen vuoksi rokottaja ei voi osallistua muulla tavoin tutkimuksen tekemiseen.”, kertoo Johanna.

”Koronapandemia on vaikuttanut käytännön arkeemme. Pyrimme suunnittelemaan tutkimuspäivät siten, että asiakkaat eivät kohtaisi toisiaan edes odotustilassa. Pidämme tarkkaa huolta hygieniasta. Parin kuukauden päästä tuleekin jo vuosipäivä siitä, kun aloitimme tehostetut hygieniatoimet, esimerkiksi maskien käytön työpäivän aikana.”, Johanna toteaa.


Neuvoloiden terveydenhoitajilla on merkittävä rooli perheiden terveyden edistäjänä ja tutkittuun tietoon perustuvan rokotustiedon jakajina

Rokotetutkimuksiin osallistuvat perheet ovat neuvoloiden ja rokotetutkimusklinikoiden yhteisiä asiakkaita. Rokotetutkimuskeskuksen henkilökunta käykin mielellään kertomassa neuvoloiden terveydenhoitajille ja muille yhteistyökumppaneille meneillään olevista tutkimuksista. Monet terveydenhoitajat ja lääkärit ovat välittäneet tietoa asiakkailleen käynnissä olevista rokotetutkimuksista. Sekä terveydenhoitajien että vapaaehtoisten tutkittavien panos tutkimusten onnistumiselle on ollut merkittävä.

”Teemme tiivistä yhteistyötä neuvolan kanssa, hoidammehan yhteisiä asiakkaita. Koronapandemian vuoksi yhteydenpito on valitettavasti tiivistynyt sähköiseen kanssakäymiseen. Lähetämme kuukausittain neuvolaan tiedotteita meillä meneillään olevista tutkimuksista. On tärkeää, että neuvolan terveydenhoitajat tietävät meneillään olevista tutkimuksista, sillä usein perheet kysyvät juuri omalta neuvolan terkkarilta rokotteista.  Kuuntelemme myös herkällä korvalla neuvolan toiveita ja tarpeita, kuinka Rokotetutkimuskeskuksen työ heitä parhaiten palvelisi.”, kuvailee Johanna yhteistyötä neuvoloiden terveydenhoitajien kanssa.

Rokotetutkimuksiin osallistuu tutkittavia vauvasta vaariin

Tällä hetkellä Seinäjoen rokotetutkimusklinikalla on meneillään useita tutkimuksia. Parhaillaan otetaan mukaan vapaaehtoisia tutkittavia vauvojen pneumokokki- ja meningokokkirokotetutkimuksiin, nuorten meningokokkirokotetutkimukseen, sekä raskaana olevien RSV-rokotetutkimukseen. Lisäksi Seinäjoen klinikalla käy lapsia ja vanhuksia RSV- ja vyöruusututkimusten seurantakäynneillä.

”Rokotetutkimuksiin osallistuminen on tietenkin täysin vapaaehtoista. Lähetämme kutsukirjeitä perheille meneillään olevista tutkimuksista. Meihin voi aina ottaa yhteyttä ja kysyä lisätietoja. Yhteydenotto ei sido mihinkään.

Tutkimuksiin osallistuu usein perheitä, jotka ovat meille ennestään tuttuja. He ovat mahdollisesti olleet aiemmin mukana tutkimuksessa toisen lapsensa kanssa. On myös tavallista, että perhe osallistuu vauvan kanssa yhteen tutkimukseen, ja vuosien kuluttua, tämä nuoreksi kehittynyt ”vauva” tulee mukaan toiseen tutkimukseen.”, iloitsee Johanna.

Lopuksi Johanna haluaa vielä lausua kiitoksensa Rokotetutkimuskeskuksen henkilökunnalle.

”Minut on otettu lämpimästi vastaan uutena työntekijänä. Saan aina apua ja voin kysyä neuvoa muilta. Vaikka olen jo vuoden verran ollut rokotetutkimusklinikalla töissä, tuntuu silti jatkuvasti tulevan uusia asioita vastaan. Se pitää mielen virkeänä ja työn mielenkiintoisena!”

Herättikö tutkimushoitajan työ mielenkiintosi? Avoimet työpaikkamme löydät täältä.


Sinun terveytesi on tutkimustyömme tavoite. Tutkimus kerrallaan parannamme suojaasi vakavia tauteja vastaan. Osallistumalla tutkimukseen tänään, saat rokotteen, joka huomenna kuuluu kaikille. 

Osallistu

Kommentoi