Tutkimushenkilökunta

Rokotetutkimusklinikkamme (10) sijaitsevat eri puolella Suomea. Jokaisella tutkimusklinikalla on oma ammattilaistiimi: tutkimus- ja laboratoriohoitajat sekä tutkijalääkäri, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä. Asiakas- ja tutkimustyötä klinikoilla ohjaavat valmiit tutkimussuunnitelmat ja kansainväliset hyvän kliinisen tutkimustavan ohjeet.

Kliinisten rokotetutkimusten käytännön suorittamisesta rokotetutkimusklinikoilla vastaavat tutkijalääkärit.

Rokotetutkimuskeskusta johtaa lastentautiopin ja kokeellisen immunologian professori Mika Rämet.

Klinikkaverkosto on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen. Sen avulla on mahdollista toteuttaa laajoja monikansallisia tutkimuksia.

TUTKIJALÄÄKÄRINÄ
ROKOTETUTKIMUSKLINIKALLA

Tutkijalääkärit

Ilkka Seppä lääkärikoordinaattori, tutkijalääkäri Turun rokotetutkimusklinikka ilkka.seppa@tuni.fi +358 50 443 7247