TUTKIJALÄÄKÄRIN TYÖ ANTAA HYVIÄ VALMIUKSIA NEUVOLA- TAI YLEISLÄÄKÄRINÄ TOIMIMISEEN

26.1.2021

Heli Halava
LT, tutkijalääkäri
kuva: Mara Leppä

Tutkijalääkäri Heli Halava on tyytyväinen työhönsä Turun rokotetutkimusklinikalla. Osa-aikainen työ kliinisten tutkimusten parissa on mielekäs lisä hänen päätyölleen Turun yliopistossa.

Heli on ehtinyt urallaan paljon. Hän valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Turun yliopistosta toukokuussa 1997. Sen jälkeen kokemusta on karttunut monelta eri erikoistumisalalta, kuten esimerkiksi yleislääketieteeltä, lastentaudeilta ja työterveyshuollosta. Helin päätyö on tällä hetkellä Turun yliopistossa, jossa hän opettaa lääketieteen opiskelijoita ja vastaa lääketieteellisen tiedekunnan johtamiskoulutuksesta.

Kuinka päädyit tutkijalääkäriksi Rokotetutkimuskeskukseen?

”Rokotetutkimuskeskus oli minulle tuttu paikka, koska kaikki omat lapseni ovat aiemmin osallistuneet rokotetutkimuksiin Turun rokotetutkimusklinikalla. Olin käynneillämme kokenut, että klinikan työntekijät ovat ystävällisiä, ammattitaitoisia ja hyväntuulisia, joten työyhteisöön oli helppo pyydettäessä lähteä mukaan. Aiempaa kokemusta rokotetutkimuksesta minulla ei ollut ja siitä huolimatta koin, että juuri minut todella halutaan mukaan ja saan apua tarvittaessa. Ainoa huono puoli työn aloittamisessa oli se, etteivät omat lapseni enää voi tutkimuksiin osallistua. Tämän kieltää tutkimusten toteuttamista ohjaava GCP eli hyvän kliinisen tutkimustavan ohjeistus.”, kertoo Heli Halava.

Kaikissa rokotetutkimuksissa noudatetaan lääketutkimuksia koskevia lakeja, asetuksia ja EU-direktiiviä. Tutkimuksissa noudatetaan myös hyvää kliinistä tutkimustapaa (GCP). Säädösten, asetuksien ja lakien noudattamista ja toteuttamista valvotaan säännöllisesti myös viranomaistarkastuksilla.

Mikä on parasta tutkijalääkärin työssä?

Lääkärin työ rokotetutkimusklinikalla on asiakaslähtöistä projektityötä, jossa samanaikaisesti edistetään useita eri vaiheessa olevia tutkimuksia. Tutkijalääkäri toimii osana pienen klinikan työyhteisöä, jossa oman, ammattitaitoisen tiimin (päätutkija ja apututkijat, tutkimushoitaja ja laboratoriohoitaja) tuki on merkittävässä roolissa.

”Täällä tapaa pääsääntöisesti terveitä tutkittavia, joille saa tarjota ylimääräistä rokotesuojaa eli käynnit ovat lähtökohtaisesti positiivisia. Käynnillä on aikaa potilaalle eri tavalla kuin kliinisessä työssä. Työtä tehdään todella moniammatillisesti ja aina saa kysyessään apua. Valtakunnalliset palaverit ja koulutukset tarjoavat ajankohtaista tietoa. Johtajamme, kokeellisen immunologian ja lastentautien professori Mika Rämet on kansainvälinen huippuasiantuntija, joka jakaa mielellään osaamistaan ja tukea klinikoiden tutkijalääkäreille.”

Tutkijalääkärin perustehtävänä on valita vapaaehtoisiksi ilmoittautuneista ne, jotka täyttävät tutkimusten kriteerit. Käytännössä tämä on terveystarkastusten tekemistä asiakkaille. Asiakastyön rinnalla yhtä tärkeässä asemassa ovat kirjalliset työt. Lääkärin työtä tutkimusklinikalla ohjaavat tutkimuskohtaiset tutkimussuunnitelmat eli protokollat, joiden noudattaminen takaa tutkimustulosten yhtenäisyyden ja korkean laadun. Joustava työ mahdollistaa myös osa-aikaisuuden.

Miten tutkijalääkärin työ sopii Heli Halavan mielestä lääkärin urapolkuun?

Tutkijalääkäri Heli Halavalla on vaikuttava työura takanaan. Moni saattaakin pohtia, voiko tutkijalääkärinä toimia myös hiljattain lääkäriksi valmistunut henkilö. Vai vaaditaanko tutkijalääkäriltä erikoistumiskoulutusta tai kenties julkaistua väitöskirjatyötä?

”Tutkijalääkärin työhön riittää Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys. Tässä työssä oppii monia sellaisia asioita, joita ei normaalissa vastaanottotyössä opi. Täältä saa taustatietoa ja vahvan pohjan esimerkiksi neuvola-, tai yleislääkärinä toimimiseen. Työ sopii hyvin tehtäväksi vaikka toisen työn ohessa osa-aikaisesti. Parhaimmillaan klinikalla työskentelee monen eri erikoisalan osaajia, joten monenlaiset työnkuvat ja urapolut tulevat työn ohessa tutuksi.”, pohtii Halava.

Tutkijalääkärin työ kliinisessä rokotetutkimuksessa antaakin hyviä valmiuksia neuvola- tai yleislääkärinä toimimiseen.  

Rokotetutkimuskeskuksen avoimet työpaikat löytyy täältä.


Sinun terveytesi on tutkimustyömme tavoite. Tutkimus kerrallaan parannamme suojaasi vakavia tauteja vastaan. Osallistumalla tutkimukseen tänään, saat rokotteen, joka huomenna kuuluu kaikille. 

Osallistu

Kommentoi