Tuore tutkimustulos: kerta-annos vasta-ainetta suojaa imeväisikäisiä vauvoja RSV-infektiolta

9.3.2022

Respiratory syncytial viruksen (RSV) aiheuttama alempien hengitysteiden infektio, bronkioliitti, on yleinen imeväisten sairaalahoidon syy. Erityisessä riskissä vakavalle taudille ovat alle kolmen kuukauden ikäiset vauvat. Ennenaikaisesti syntyneillä, sekä keuhko- tai sydänsairauksista kärsivillä lapsilla on muita suurempi vaara sairastua vakavasti. Näihin riskiryhmiin kuuluville lapsille voidaan antaa ennaltaehkäisevää palivitsumabi-vasta-ainetta, joka vähentää riskiä vakavimman tautimuodon kehittymiseen. Hoito toteutetaan kuukausittain annettavina pistoksina, ja on siten työläs. Tuore tutkimus osoittaa, että kerta-annos pidemmän puoliintumisajan omaavaa vasta-ainetta, nirsevimabi, antaa imeväisille hyvän suojan RSV-infektiota vastaan.

Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskus oli mukana toteuttamassa kansainvälistä tutkimusta, johon osallistui yhteensä 1 490 vastasyntynyttä. Tutkittavat satunnaistettiin saamaan lihaksensisäisenä pistoksena kerta-annos joko nirsevimabia (994 lasta) tai lumevalmistetta (496 lasta). Kaksi kolmesta osallistujasta sai siis tutkimusvalmistetta. RSV-bronkioliittiä ilmeni nirsevimabia saaneiden ryhmässä 12 lapsella (1,2 %) ja kontrolliryhmään kuuluneista 25 lapsella (5,0 %), joten suojateho oli 74,5 % (95 % luottamusväli 49,6–87,1, P<0,001). Sairaalahoitoa RSV-infektion vuoksi tarvitsi 0,6 % nirsevimabi-vasta-ainetta saaneista vauvoista ja 1,6 % kontrolliryhmään kuuluneista vauvoista  (suojateho 62,1 %; 95 % luottamusväli -8,6–86,8, P = 0,07). Yksi nirsevimabi-injektio suojasi siten terveitä vauvoja RS-viruksen aiheuttamilta alahengitystieinfektiolta. Nirsevimabin ei aiheuttanut merkittäviä haittavaikutuksia lumevalmisteeseen verrattuna.

”Haluan lämpimästi kiittää koko Rokotetutkimuskeskuksen puolesta kaikkia tutkimukseen osallistuneita perheitä. Tulosten perusteella nirsevimabi vaikuttaa erittäin lupaavalta uudelta valmisteelta imeväisten bronkioliittien ennaltaehkäisemisessä”,

toteaa Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.Sinun terveytesi on tutkimustyömme tavoite. Tutkimus kerrallaan parannamme suojaasi vakavia tauteja vastaan. Osallistumalla tutkimukseen tänään, saat rokotteen, joka huomenna kuuluu kaikille. 

Osallistu

Kommentoi