RS-viruksen aiheuttama infektio

RSV (respiratory syncytial virus) on maailmanlaajuisesti yleisin pienten lasten hengitystieinfektioita aiheuttava virus. Lasten lisäksi RS-virus aiheuttaa vaikean hengitystietulehduksen iäkkäille henkilöille.

RS-virus on paramyksoviruksiin kuuluva RNA-virus, joka hakeutuu ilmatiehyiden pintakerroksiin. Virus jaetaan A ja B alatyyppeihin.

RS-virus aiheuttaa tyypillisesti vastasyntyneille, imeväisille sekä pikkulapsille alempien hengitysteiden tulehduksen. RS-viruksen aiheuttama alempien hengitysteiden tulehdus eli bronkioliitti sekä keuhkokuume ovat maailmanlaajuisesti merkittävimpiä imeväisikäisten lasten kuolleisuutta aiheuttavia sairauksia. 99 % RS-viruksen aiheuttamista kuolemantapauksista tapahtuu matalan ja keskitulotason maissa. Suomessa RS-viruksen aiheuttama kuolleisuus on onneksi harvinaisia tehohoitomahdollisuuksien ansiosta. RS-viruksen aiheuttamat hengitysvaikeudet ovat kuitenkin meilläkin merkittävin sairaalahoidon syy lapsilla erityisesti talvikuukausien ajan.

RS-viruksen on arvioitu aiheuttavan noin neljänneksen kaikista alle 5-vuotiaiden lasten alempien hengitysteiden infektioista, vuosittain todetaan noin 34 miljoonaa infektioita. Kuolemaan johtavista alempien hengitysteiden tulehduksista 3–9% on RS-viruksen aiheuttamia. Vanhemmilla lapsilla sekä aikuisilla RS-virus aiheuttaa lievän ylempien hengitysteiden tulehduksen eli flunssan kaltaisia oireita.

RS-virus leviää pisaratartuntana. Itämisaika on yleensä 4–5 päivää, jonka jälkeen alkavat oireet. Sairastuneen henkilön on arvioitu erittävän virusta noin viikon ajan ensimmäisten oireiden jälkeen. Oireisiin kuuluu hengityksen vaikeutuminen, joka voi esiintyä selkeänä vinkunana tai rohinana ja kohonneena hengitystaajuutena. Lapsella voi olla limaisuutta ja kuumetta, pienillä imeväisillä ainoana oireena voi olla hengityskatkot. Jälkitauteina voi ilmetä mm. korvatulehduksia.

RS-virusta esiintyy erityisesti talvikuukausien aikana. Suurimmassa riskissä tartunnalle ja vakavalle taudille ovat pienet 8–12 viikon ikäiset imeväiset, riski pienenee iän karttuessa. Erityisesti ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla sekä mahdollisista kehityshäiriöistä tai sydänsairauksista kärsivillä lapsilla on kohonnut riski sairastua vakavaan RSV-infektioon. Suurin osa sairaalahoitoon johtaneista RSV-infektioista kuitenkin todetaan perusterveillä lapsilla. Infektion voi sairastaa monta kertaa. Ensimmäinen infektio on kuitenkin yleensä rajuoireisin. Uusintainfektioissa tauti yleensä lievenee vasta-aineiden muodostumisen myötä.

Aikuisten RSV-infektio

Vaikka RSV-infektio ehkä usein mielletään erityisesti imeväisten ongelmaksi, aiheuttaa RSV merkittävää tautitaakkaa myös aikuisilla. Vaikeaoireisen RSV-tartunnan todennäköisyys on erityisen suuri iäkkäillä. Erityisessä riskissä ovat yli 65-vuotiaat, joilla on sydän- tai keuhkosairaus, tai jos heillä on puolustusjärjestelmää heikentävä tauti tai lääkitys. Esimerkiksi Yhdysvalloissa arvioidaan vuosittain noin 177 000 iäkkään tarvitsevan sairaalahoitoa RSV-infektion vuoksi, ja 14 000 kuolevan viruksen aiheuttamiin komplikaation. RSV myös tyypillisesti pahentaa jo olemassa olevaa keuhkosairautta, kuten astmaa tai keuhkoahtaumatautia, COPD:tä.

Koska influenssarokotus vähentää influenssan aiheuttamaa tautitaakkaa, on RSV:n merkitys vaikeiden hengitystieinfektioiden aiheuttajana korostunut. Toistaiseksi RS-viruksen aiheuttamiin sairauksiin ei ole olemassa mitään tehokasta hoitoa tai ennaltaehkäisyä.

Hoito ja ehkäisy

Toistaiseksi RS-virusinfektioon ei ole käytössä täsmälääkettä vaan sairaalahoitoon hengitysvaikeuksien vuoksi joutuneen lapsen tai iäkkään hoito on oireenmukaista, tarvittaessa tehohoitoa.

Pienillä keskosilla tai muuten perussairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvilla lapsilla voidaan käyttää ennaltaehkäisevää palivitsumabi monoklonaalista vasta-ainetta, joka voi estää vakavimmat tautimuodot. Hoito on kuitenkin työläs toteuttaa kuukaisittain annettavien pistosten vuoksi, eikä suojateho ole täydellinen.

RSV-rokotteen kehittäminen

RSV rokotetta ei ole vielä markkinoilla. Lasten ja iäkkäiden henkilöiden suojaksi tarkoitettuja RSV-rokotteita kuitenkin kehitetään ja tutkitaan jatkuvasti.

Pikkuvauvojen RSV-infektion ennaltaehkäisemisessä yhtenä ratkaisuna voi olla odottavien äitien rokottaminen, jolloin vastasyntynyttä suojaavia vasta-aineita siirtyy istukan kautta äidistä sikiöön. Raskaudenaikaisen rokottamisen toimivuudesta on jo saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi hinkuyskän ennaltaehkäisyssä Englannissa.

Lue lisää aiheesta ”Äiti suojaa vastasyntynyttä omilla vasta-aineillaan.”

Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskus on aktiivisesti mukana RSV-rokotteiden tutkimuksessa.