Rotaviruksen aiheuttama ripuli

Rotavirus on yleisin lasten ripuli-oksennustaudin taudin aiheuttaja maailmassa. Rokottamattomat lapset sairastuvat rotavirusripuliin yleensä 6–24 kuukauden ikäisinä. Taudin oireita ovat usein korkea kuume, oksentelu ja ripulointi, mikä voi johtaa nestehukkaan ja elimistön kuivumiseen. Oireet kestävät keskimäärin 3–6 vuorokautta ja niiden vaikeusaste vaihtelee paljon.

Ennen neuvolarokottamisen aloittamista Suomessa tarvitsi vuosittain lähes 2000 pikkulasta sairaalahoitoa rotaviruksen aiheuttaman elimistön kuivumisen takia. Lähes kaikki lapset saivat tartunnan viiden vuoden ikään mennessä, ja joka neljäs rotavirustautiin sairastunut lapsi kävi lääkärissä oireidensa takia. Tautiepidemiat ajoittuivat talveen ja kevääseen.

Rotavirusrokote on vähentänyt merkittävästi tautia

Pääosin Suomessa tehtyjen tutkimusten ansiosta rotavirusrokote saatiin Suomen kansalliseen rokotusohjelmaan 1.7.2009. Tampereen yliopistossa toteutetun seurantatutkimuksen perusteella, neuvolarokottamisen jälkeen rotavirustaudista johtuvat sairaalakäynnit ja osastohoitojaksot ovat Suomessa vähentyneet yli 81 %.

Uhkaa kehitysmaiden lapsia

Ripuli uhkaa lasten henkeä vielä etenkin kehitysmaissa, missä aliravitsemus ja riittämättömät terveydenhoitopalvelut pahentavat taudin seurauksia. Rotaviruksen arvioidaan johtavan vuosittain lähes puolen miljoonan lapsen kuolemaan, koska virus leviää niin helposti. Virusta erittyy runsaasti ulosteisiin, mistä se voi siirtyä käsien välityksellä seuraavan potilaan käsiin, suuhun ja ruoansulatuskanavaan. Tauti tarttuu herkästi, vaikka hygieniasta huolehdittaisiin hyvin. Onkin epäilty, että ulosteessa olevat virukset muodostaisivat myös näkymättömiä pisaroita, jotka leviävät ilman välityksellä.

Rotavirusrokote on yleisessä rokotusohjelmassa noin 20 latinalaisen Amerikan maassa, USA:ssa, Australiassa, Etelä-Afrikassa ja viidessä Euroopan maassa. Vuonna 2012 viisi Afrikan maata aloitti rokotukset kansainvälisen rahoituksen turvin, vuonna 2013 mukaan voi tulla 12 uutta maata. Vaikka rokotteiden teho Afrikassa on jonkin verran huonompi, voidaan niillä potentiaalisesti estää suuri määrä (200 000-300 000) lasten kuolemia.

Uusi noro-rotavirusrokote

Norovirus aiheuttaa ripuli- ja oksennustaudin, jota voi esiintyä kaikenikäisillä, usein ruoan mukana saatuina tartuntoina. Pikkulapsilla norovirus on toiseksi tärkein ripuli- ja oksennustaudin aiheuttaja rotaviruksen jälkeen. Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksessa on nyt kehitetty uusi norovirus-rotavirus-yhdistelmärokote, jolla tulevaisuudessa voisi teoriassa estää vielä suuremman osan lasten ripulitaudeista kuin pelkällä rotavirusrokotteella. Uusi, kliinisiin tutkimuksiin soveltuva rokote on tuotannossa. Ensimmäinen kliininen turvallisuus- ja immunogeenisuustutkimus aikuisilla alkaa todennäköisesti Suomessa v. 2015.

Alustavien tutkimustulosten perusteella yhdistelmärokote antaa tehokkaamman immuunivasteen norovirukselle ja rotavirukselle kuin kumpikin osa erikseen. Näin ollen rokotteen odotetaan antavan hyvän suojan sekä norovirus- että rotavirustautia vastaan. Tavoitteena on pienten lasten ripulitaudin yhä laajamittaisempi ehkäisy.

Rotavirusrokote

Rotavirusrokote on tarkoitettu 6-12 viikon ikäisille vauvoille estämään rotavirusinfektiota. Rokote sisältää elävää, heikennettyä rotavirusta. Nykyiset rokotteet perustuvat joko ihmisen rotavirukseen tai ihmisen ja vasikan rotavirusten yhdistelmään. Rokotteet annetaan suun kautta 2, 3, ja 5 kuukauden iässä. Rotavirusrokote (RotaTeqTM) kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan.

Uudet rokotteet turvallisia

Rokotetutkimuskeskus on osallistunut 2000-luvulla kahteen kansainväliseen tutkimukseen, joissa on selvitetty rotavirusrokotteiden turvallisuutta ja tehoa. Toisessa tutkimuksessa verrattiin lumerokotetta ja lääkeyritys Merckin valmistamaa RotaTeq™-rokotetta, joka perustuu ihmisen ja vasikan rotaviruskantoihin. Toinen tutkimus taas selvitti lääkeyritys GlaxoSmithKline Biologicalsin valmistaman Rotarix™-rokotteen vaikutuksia lumerokotteeseen verrattuna. Rokote sisältää vain ihmisen rotavirusta.

Molemmat rokotteet osoittautuivat turvallisiksi ja tehokkaiksi. Rokotteiden todettiin estävän tehokkaasti etenkin vakavia rotaviruksen aiheuttamia ripuleita. Suojatehon eri tautimuotoja vastaan arvioitiin olevan 74–100 %.

Yhdysvalloissa käytettiin vuosina 1998–1999 suun kautta annettavaa rokotetta, joka sisälsi ihmisen ja apinan rotavirusten yhdistelmää. Rokote poistettiin kuitenkin käytöstä, kun ilmeni, että se saattaa lisätä suolentuppeuman riskiä. Suolentuppeuma on lähinnä pienten lasten sairaus, jossa suoli työntyy itsensä sisään eli tuppeutuu. Tuppeutunut osa jää puristuksiin, ja alueen verenkierto voi estyä. Vajaa puolet potilaista tarvitsee leikkausta tilan hoitamiseksi. Sairauden tarkkaa syntymekanismia ei tunneta. Myöhemmin on osoitettu, että suolentuppeuman riski lisääntyi etenkin, jos rokotuksia ei annettu suositellun aikataulun mukaisesti (2, 4 ja 6 kuukauden iässä), vaan ensimmäinen rokotus tapahtui vasta 3–7 kuukauden iässä. Yhdysvalloissa annettua rokotetta ei ole käytetty Suomessa.

Lue tarkemmat tutkimustulokset.

Rokotetutkimusten ansiosta rotavirusrokote on nyt myös Suomen rokotusohjelmassa

RotaTeqTM– ja RotarixTM-rokote ovat olleet Suomessa markkinoilla vuodesta 2006. Suurelta osin Suomessa tehtyjen tutkimusten ansiosta rotavirusrokote (RotaTeqTM) otettiin Suomen yleiseen rokotusohjelmaan vuonna 2009.

RotaTeqTM-rokote annetaan kolmena annoksena siten, että lapsi saa ensimmäisen annoksen viimeistään kolmen kuukauden ikäisenä. Rokotukset voivat ajoittua esimerkiksi kolmen, neljän ja viiden kuukauden ikään (aikatauluna voi olla myös 2, 3 ja 4 kuukautta tai 2, 3 ja 5 kuukautta). Noin prosentti lapsista voi saada lievää ripulia rokotuksen jälkeen.

Rotavirusrokotteita ei suositella lapsille, joiden immuunipuolustus on heikentynyt tai joilla on ruoansulatuskanavan synnynnäinen epämuodostuma. Rokotteita ei pitäisi antaa myöskään lapsille, jotka ovat aiemmin sairastuneet suolentuppeumaan tai saaneet allergisia reaktioita rotavirusrokotteen ainesosista.

>> Tietoa rotaviruksen aiheuttamasta ripulista

Uusi noro-rotavirusrokote

Norovirus aiheuttaa ripuli- ja oksennustaudin, jota voi esiintyä kaikenikäisillä, usein ruoan mukana saatuina tartuntoina. Pikkulapsilla norovirus on toiseksi tärkein ripuli- ja oksennustaudin aiheuttaja rotaviruksen jälkeen. Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksessa on nyt kehitetty uusi norovirus-rotavirus-yhdistelmärokote, jolla tulevaisuudessa voisi teoriassa estää vielä suuremman osan lasten ripulitaudeista kuin pelkällä rotavirusrokotteella. Uuden rokotteen kliiniset tutkimukset ovat suunnitteilla. Alustavien tutkimustulosten perusteella yhdistelmärokote antaa tehokkaamman immuunivasteen norovirukselle ja rotavirukselle kuin kumpikin osa erikseen. Näin ollen rokotteen odotetaan antavan hyvän suojan sekä norovirus- että rotavirustautia vastaan. Tavoitteena on pienten lasten ripulitaudin yhä laajamittaisempi ehkäisy.

 

Lähteet:

Ruiz-Palacios GM, Pérez-Schael I, Velázquez FR, ym. Safety and efficacy of an attenuated vaccine against severe rotavirus gastroenteritis. The New England Journal of Medicine. 2006;354(1):11–22.

Soininen M. Rotavirus- ja HPV-rokotteet ehdolla rokotusohjelmaan. Lääkärilehden uutinen. Suomen Lääkärilehti 2006;61:2317.

Vesikari T, Matson DO, Dennehy P, ym. Safety and efficacy of a pentavalent human-bovine (WC3) reassortant rotavirus vaccine . The New England Journal of Medicine 2006;354:22–33.

Vesikari T. Rotavirusrokote – miksi vasta nyt? Duodecim 2006;122:630–1.

Vesikari T. Rotavirusrokotteiden uusi tuleminen. Suomen Lääkärilehti 2004;59:4251–4255.

Vesikari, T. Rotavirusrokotteelle on selvä käyttöaihe myös Suomessa.  Suomen Lääkärilehti 2006;61:2242-4.

THL

>> Rotavirusrokotteiden tutkimustulokset

 

 

Lähteet:

Ashorn M. Suoliston, maksan ja haiman sairaudet. Kirjassa: Siimes M.A, Petäjä J. Lastentaudit, 3. painos. Helsinki: Duodecim, 2004, s. 387 ja 516.

Parashar UD, Hummelman EG, Bresee JS, Miller MA, Glass RI. Global illness and deaths caused by rotavirus disease in children. Emerging Infectious Diseases 2003 May;9(5):565–72.

Soriano-Gabarro M, Mrukowicz J, Vesikari T, Verstraeten T. Burden of rotavirus disease in European Union countries. The Paediatric Infectious Disease Journal. 2006;25:S7–S11.

Vesikari T. Rota- ja muut virusgastroenteriitit. Kirjassa: Ruuskanen O, Peltola H, Vesikari T. Lasten infektiosairaudet, 2. painos. Helsinki: Pfizer, 2000, s. 167–171.

Vesikari, T. Rotavirusrokotteelle on selvä käyttöaihe myös Suomessa.  Suomen Lääkärilehti 2006;61:2242-4.

Vesikari T, Uhari M, Renko M. et al. A hospital-based surveillance of rotavirus acute gastroenteritis in children less than 16 years in Finland during routine Rotavirus vaccination with RotaTeq®.

Blazevic V., Lappalainen S., Nurminen K., Huhti L., Vesikari T. Norovirus VLPs and rotavirus VP6 protein as combined vaccine for childhood gastroenteritis. Vaccine 2011.