Pneumokokkibakteeri ja sen aiheuttamat taudit

 

Pneumokokki (Streptococcus pneumoniae) on ihmisen hengitysteissä viihtyvä bakteeri, joka aiheuttaa lievimmillään korva- ja poskiontelotulehdusta, mutta voi aiheuttaa vakavampia sairaalahoitoa vaativia sairauksia kuten keuhkokuumetta, verenmyrkytystä tai aivokalvontulehdusta.

Pneumokokkibakteerista tunnetaan 90 eri tyyppiä, joista 23 aiheuttaa valtaosan pneumokokkitaudeista. Bakteerista ilmaantuu jatkuvasti uusia bakteerikantoja, minkä vuoksi rokotteista pyritään kehittämään yhä laajatehoisempia.

Lapset, vanhukset ja kroonisesti sairaat henkilöt ovat muita herkempiä sairastumaan pneumokokin aiheuttamiin tauteihin heikomman tai kehittymättömämmän immuunijärjestelmän vuoksi. Usein pneumokokin aiheuttama tulehdus alkaa virustaudin, esimerkiksi flunssan, jälkeen. Bakteerin on helpompi iskeä, kun virus on ensin heikentänyt potilaan immuunipuolustusta.

Pneumokokki leviää pisaratartuntana hengitysteistä, kun ihminen yskii tai aivastaa. Osa terveistäkin eli oireettomista ihmisistä kantaa ajoittain jotain pneumokokin bakteerityyppiä nielussaan. Oireeton kantaja voi kuitenkin tartuttaa pneumokokkibakteeria erityisesti riskiryhmiin kuuluviin henkilöihin.

Korvatulehduksia ja keuhkokuumeita

Suomessa todetaan vuosittain noin puoli miljoonaa välikorvatulehdusta. Yli kaksi kolmasosaa tapauksista on bakteerin aiheuttamia, ja tyypillisin bakteeri tulehduksen taustalla on juuri pneumokokki.

Korvatulehdukset kuormittavat raskaasti suomalaisia perheitä, sillä kaksi kolmasosaa lapsista potee korvatulehduksen ennen kahden vuoden ikää. Joka viides lapsi käy läpi vähintään kolme tulehdusta. Taudin aikana lapset ovat kuumeisia, nuhaisia, ärtyneitä ja ruokahaluttomia ja kärsivät usein korvakivusta.

Pneumokokista johtuvia keuhkokuumeita todetaan vuosittain Suomessa 15 000–25 000 tapausta. Tupakoijat ja alkoholin suurkuluttajat sairastuvat tautiin muita herkemmin.

Yleisinfektio voi uhata henkeä

Hengitystieinfektioiden lisäksi pneumokokki voi aiheuttaa vakavia verenmyrkytyksiä bakteerin päästessä verenkiertoon. Verestä bakteeri voi levitä muihin elimiin ja aiheuttaa aivokalvotulehduksia, sydämen sisäkalvon tulehduksia sekä nivel- tai vatsakalvotulehduksia.

Vuosittain pneumokokki aiheuttaa Suomessa noin 500–600 yleisinfektiota, joissa bakteeri on päässyt verenkiertoon. Etenkin vanhuksilla yleisinfektio voi johtaa kuolemaan.

Pneumokokkirokote

Pneumokokkirokote lisättiin kansalliseen rokotusohjelmaan vuonna 2010. Rokotteen käyttöönotoa edelsivät tutkimukset Suomessa. Rokotetta suositellaan lähes kaikille vuoden 2010 jälkeen syntyneille lapsille, riskiryhmiin kuuluville sekä ikääntyneille.

Rokotteen tarkoituksena on ehkäistä pneumokokin aiheuttamia infektioita kuten aivokalvontulehduksia, verenmyrkytyksiä, keuhkokuumetta, välikorvatulehduksia ja poskiontelotulehduksia.

Pneumokokkibakteerilla on 90 erilaista kapselityyppiä, jotka sisältävät erilaisia hiilihydraatteja (polysakkarideja). Kaikki kapselityypit eivät aiheuta sairauksia yhtä tehokkaasti, vaan 23 yleisintä tyyppiä aiheuttaa noin 90 % Suomessa todettavista tulehduksista.

Pneumokokin aiheuttamia tulehduksia hoidetaan antibiooteilla, yleensä penisilliinillä. Bakteeri on kuitenkin kehittynyt viime vuosina aiempaa vastustuskykyisemmäksi antibiooteille, mikä heikentää mahdollisuuksia hoitaa tautia. Siksi tulehdusten ehkäiseminen rokotuksilla on entistä tärkeämpää.

Pneumokokkitautien ehkäisyyn on Suomessa käytössä kaksi konjugaattirokotetta (Prevenar® 13 sekä Synflorix®) ja yksi polysakkaridirokote (Pneumovax 23®).

Konjugaattirokotteet eroavat polysakkaridirokotteesta suojaavien serotyyppien ja muodostuvan immuunivasteen osalta. Konjugaattirokotteissa pneumokokkibakteeria ympäröivästä kapselista peräisin olevia polysakkarideja (hiilihydraattiketjuja) on yhdistetty kantajaproteiineihin, jotka lisäävät huomattavasti rokotteen tehoa. Konjugaattirokotteita voidaan antaa pienille lapsille 6 viikon ikäisestä lähtien ja ne saavat aikaan pitkäkestoisemman suojatehon.

Polysakkaridirokotteet eivät muodosta riittävää immuunivastetta alle kahden vuoden ikäisille lapsille. Niitä voidaan kuitenkin käyttää riskiryhmiin kuuluvilla yli 2-vuotiailla henkilöillä, joiden krooninen sairaus altistaa pneumokokki-infektioille.

Käytössä olevat konjugaattirokotteet

Synflorix®

Vuonna 2010 lasten rokotusohjelmaan lisättiin Synflorix®, konjugaattirokote pneumokokkiin.  Synflorix®-rokote annetaan kolmena annoksena 3, 5 ja 12 kuukauden ikäisenä. Se suojaa 10:tä eri pneumokokkibakteeria vastaan (serotyypit 1, 4, 5, 6B, 7, 9V, 14, 18C, 19F, 23F). Synflorix®-rokotteessa on lisäksi käytetty kolmea kantajaproteiinia. Synflorix®-rokote on rekisteröity vain alle 5-vuotiaille lapsille.

Prevenar 13®

Prevenar 13® suojaa 13 pneumokokkibakteerityyppiä vastaan ja sisältää yhden kantajaproteiinin. Se sisältää Synflorix®-rokotteen sisältämien serotyyppien lisäksi serotyypit 3, 6A ja 19A. Rokote on rekisteröity yli kuuden viikon ikäisille lapsille ja aikuisille. Sitä suositellaan käytettävän ensisijaisena pneumokokkirokotteena yli 5-vuotiaiden lasten, työikäisten ja yli 65-vuotiaiden pneumokokkirokotteena. Lapsille annettaessa Prevenar 13® -rokotetta voidaan antaa kolmen tai neljän annoksen sarjana.

Tällä hetkellä Rokotetutkimuskeskuksessa tutkitaan konjugaattirokotetta, joka antaa suojan 20 pneumokokkibakteerityyppiä vastaan.

Käytössä oleva polysakkaridirokote

Pneumovax®

Polysakkaridirokote suojaa 23:a yleisintä pneumokokkibakteerityyppiä vastaan. Rokotetta ei saa antaa alle 2-vuotiaille, ja sitä suositellaan Suomessa vain erityistilanteissa. Pneumovax®-rokote sisältää serotyypit 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F sekä 33F.

Pneumovax®-rokote annetaan yleensä kerran. Tarvittaessa tehosteannos voidaan antaa viiden vuoden kuluttua.

Rokotteiden suojateho

Konjugaattirokotteet vähentävät tehokkaasti keuhkokuumetta, kun taas polysakkaridirokotteen  ei ole osoitettu juuri suojaavan keuhkokuumeelta.

Synflorix®-rokotteen käyttöönoton myötä pneumokokin aiheuttamat vakavat taudit (esim. verenmyrkytys ja aivokalvontulehdus) ovat vähentyneet 81 % rokotettavien ikäryhmissä. Rokottamattomilla alle 3-vuotiailla lapsilla pneumokokkitauti ei ole hävinnyt, vaan vakavia tauteja esiintyy edelleen. Rokote on laumaimmuniteetin myötä vähentänyt pneumokokin aiheuttamia vakavia tautitapauksia myös aikuisilla.

Prevenar 13® -rokotteen on osoitettu vähentävän välikorvantulehduksia jopa 70 % ja keuhkokuumetapauksia noin 50 %. Suurin osa taudeista aiheutuu pneumokokkiserotyypeistä, joita vastaan Prevenar®-rokote antaa suojan.

Miksi pneumokokkirokotteita tutkitaan? Lue lisää blogista: Laajatehoinen pneumokokkirokote ja hepatiitti B-rokote lapsesi suojaksi

Päivitetty 26.1.2022

Lähteet:

O’Brien KL, Wolfson LJ, Watt JP, Henkle E, Deloria-Knoll M, McCall N, et al. Burden of disease caused by Streptococcus pneumoniae in children younger than 5 years: global estimates. Lancet 2009;374:893–902.

Isaacman DJ, McIntosh ED, Reinert RR. Burden of invasive pneumococcal disease and serotype distribution among Streptococcus pneumoniae isolates in young children in Europe: impact of the 7-valent pneumococcal conjugate vaccine and considerations for future conjugate vaccines. Int J Infect Dis. 2010 Mar;14(3):e197-209.

Nuorti JP, Whitney CG; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of pneumococcal disease among infants and children – use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine – recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2010 Dec 10;59(RR-11):1-18.

Navarro Torné et al. European enhanced surveillance of invasive pneumococcal disease in 2010: data from 26 European countries in the post-heptavalent conjugate vaccine era. Vaccine. 2014 Jun 17;32(29):3644-50.

Palmu AA, Jokinen J, Borys D, Nieminen H, Ruokokoski E, Siira L, et al. Effectiveness of the ten-valent pneumococcal Haemophilus influenzae protein D conjugate vaccine (PHiD-CV10) against invasive pneumococcal disease: a cluster randomised trial. Lancet 2013;381(9862): 214–22.

Ben-Shimol S, Givon-Lavi N, Leibovitz E, Raiz S, Greenberg D, Dagan R. Near-elimination of otitis media caused by 13-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV) serotypes in southern Israel shortly after sequential introduction of 7-valent/13-valent PCV. Clin Infect Dis. 2014 Dec 15;59(12):1724-32.

Dagan R.  Impact of pneumococcal conjugate vaccine on infections caused by antibiotic-resistant Streptococcus pneumoniae. Clin Microbiol Infect. 2009 Apr;15 Suppl 3:16-20.

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0701_TER_Use_of_pneumococcal_polysaccharide_vaccine.pdf

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Heikkinen T. Lapsen välikorvatulehdus: määritelmä, epidemiologia ja diagnostiikka. Kirjassa: Kunnamo I, Alenius H, Hermanson E, Jousimaa J, Teikari M, Varonen H, toim. Lääkärin käsikirja. Helsinki: Duodecim, 2006, s. 1009–1010.

Koivula I, Leinonen M, Nuorti P. Pneumokokki. Kirjassa: Huovinen P, Meri S, Peltola H, Vaara M, Vaheri A, Valtonen V. Mikrobiologia ja infektiosairaudet. Kirja I. Helsinki: Duodecim, 2003, s. 120–126.

Ruuskanen O, Heikkinen T. Ylähengitystieinfektiot ja otiitti. Kirjassa: Kirjassa: Huovinen, Peltola, Vaara, Vaheri, Valtonen, toim. Mikrobiologia ja infektiosairaudet. Kirja II. Helsinki: Duodecim, 2003, s.359–366.

Kilpi T, Nuorti P. Polysakkaridia aikuisille, uusi konjugaattirokote pikkulapsille. Duodecim 2001;117(13):1293–1295.