SYTOMEGALOVIRUS – SYNNYNNÄISEN KUULONALENEMAN AIHEUTTAJA

19.4.2022

Outi Laajalahti
tutkijalääkäri, gynekologi

Pieni vauva reagoi erilaisiin ärsykkeisiin kokonaisvaltaisesti lähinnä äänten aiheuttamien tuntemusten mukaan. Koviin ääniin vauva reagoi räpyttämällä silmiään ja pelästymällä. Terveen kuuloaistin toteamiseksi vastasyntyneille tehdään Suomessa synnytyssairaalassa kuuloseula, jossa enemmällä kuin yhdellä tuhannesta vastasyntyneestä todetaan merkittävä kuulon alenema.

OUTI LAAJALAHTI

Kuulemisen ongelmat varhaislapsuudessa vaikeuttavat kielen kehitystä ja kielen käyttöä. Kuulemisen ongelmista aiheutuu vaikeuksia puheen, lukemisen ja kirjoittamisen oppimisessa. Lieväkin kuulonalenema voi aiheuttaa kielellisen kehityksen viivästymää. Tästä voi aiheutua ongelmia myös kouluiässä.

Sytomegalovirus on merkittävin aiheuttaja

Suomessa noin 800 000 henkilöllä on jonkinasteinen kuulonalenema. Heistä yli 100 000 henkilöä käyttää kuulokojetta ja/tai sisäkorvaistutetta.

Synnynnäisen, sisäkorvaperäisen huonokuuloisuuden merkittävin aiheuttaja geneettisen periytyvyyden jälkeen on synnynnäinen sytomegalovirusinfektio CMV. Suomessa syntyy vuosittain noin sata sikiöaikana CMV-infektion sairastanutta lasta, joista 10–15:llä todetaan neurologinen vamma tai kuulon heikkenemä.

Suurin osa maapallon väestöstä sairastaa CMV-ensi-infektion jo lapsuusaikana. Kerran virusinfektion saatuamme, meistä tulee viruksen pysyviä kantajia.  Herpesviruksille tyypilliseen tapaan virus piiloutuu elimistöömme ja voimme saada siitä uusintainfektioita. Kehittyvissä maissa CMV-kantajuuden esiintyvyys on noin 80–100 %. Kehittyneissä maissa viruskantajuuden esiintyvyys on noin 50–70 %.

Viruksen pääasiallisina levittäjinä toimivat pienet lapset. Ensimmäisten ikävuosien aikana useimmiten oireettomana tai vähäoireisena hengitystieinfektiona sairastetun infektion jälkeen lapsilla erittyy virusta virtsaan ja sylkeen jopa vuosia. Uusintainfektioita voi esiintyä aika ajoin, lähes aina oireettomasti. Sairastettu CMV-infektio ei suojaa toisen CMV viruskannan aiheuttamalta uudelta tartunnalta.

Myös raskaudenaikainen CMV-ensi-infektio on useimmiten oireeton. Siihen voi joskus liittyä kuumeilua, ylähengitystieinfektion oireita tai lievä maksatulehdus. Äidin ensi-infektion yhteydessä sikiöistä noin 40 % saa tartunnan. Sen sijaan elimistössä piilossa olevan viruksen uudelleen aktivoitumisen tai toisen CMV-kannan seurauksena uusintainfektioon sairastumiseen liittyy vain muutaman prosentin riski sikiön tartuntaan.

Syntyessään oireisista lapsista noin joka kolmannella, ja oireettomista lapsista noin joka kymmenennellä todetaan kuulon heikkenemä. Oireisten lasten kuulovaurio on useimmiten (71 %) molemminpuolinen, kun taas muuten oireettomista lapsista alle puolella (43 %) kuulovaurio on molemminpuolinen. Kuulon heikkenemä ilmaantuu noin 9–20 %:lle lapsista vasta syntymän jälkeen, ensimmäisten kuukausien tai vuosien aikana.

Sytomegalovirusta vastaan on kehitetty rokote, jota tutkitaan nyt Suomessa.


Sinun terveytesi on tutkimustyömme tavoite. Tutkimus kerrallaan parannamme suojaasi vakavia tauteja vastaan. Osallistumalla tutkimukseen tänään, saat rokotteen, joka huomenna kuuluu kaikille. 

Osallistu