Toiminta

Vuosikymmenten kokemus

Tampereen yliopistossa on tehty rokotetutkimuksia jo vuodesta 1979 lähtien. Nykymuotoisena Rokotetutkimuskeskus on toiminut vuodesta 2004.

Rokotetutkimuskeskukseen kuuluu tutkimuslaboratorio sekä 10 alueellista rokotetutkimusklinikkaa, joilla toteutetaan käytännön asiakas- ja tutkimustyö. Klinikkaverkosto on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen. Sen avulla on mahdollista toteuttaa hyvin laajoja monikansallisia tutkimuksia. Rokotetutkimuskeskusta johtaa professori Timo Vesikari.

Tutustu tutkimuslaboratorion toimintaan:

Vahvaa erityisosaamista

Rokotetutkimuskeskus on erikoistunut lasten infektiosairauksien tutkimukseen ja virusrokotteisiin. Vahvinta osaamista edustavat vesirokko-, influenssa- ja rotavirustutkimukset. Uusia tutkimuskohteita ovat mm. meningokokki- ja pneumokokkikonjugaattirokotteet, sekä uudet hepatiitti B -rokotteet. Rokotetutkimuskeskuksessa tutkitaan myös aikuisille suunnattuja rokotteita, kuten esimerkiksi vyöruusurokotteita.

Kaikki tutkimushankkeet ovat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean hyväksymiä. Kaikilla tutkimuksilla on myös valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan TUKIJAn tai alueellisten eettisten toimikuntien hyväksyntä. Tutkimuksissa noudatetaan hyvää kliinistä tutkimustapaa sekä asianmukaista lainsäädäntöä*. Huolellinen dokumentointi ja kokenut henkilökunta takaavat, että tutkimustulokset ovat aina tieteellisesti korkealaatuisia.

*Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta (295/2004), sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisistä lääketutkimuksista (316/2005) ja EU:n kliinisten tutkimusten direktiivi (Komission direktiivi 2005/28/EY).