Toiminta

Vuosikymmenten kokemus

Tampereen yliopistossa on tehty rokotetutkimuksia jo vuodesta 1979 lähtien. Nykymuotoisena Rokotetutkimuskeskus on toiminut vuodesta 2004.

Rokotetutkimuskeskukseen kuuluu tutkimuslaboratorio sekä 10 alueellista rokotetutkimusklinikkaa, joilla toteutetaan käytännön asiakas- ja tutkimustyö. Klinikkaverkosto on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen. Sen avulla on mahdollista toteuttaa hyvin laajoja monikansallisia tutkimuksia. Rokotetutkimuskeskuksen on perustanut professori Timo Vesikari ja sitä johtaa Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan dekaani Tapio Visakorpi.

Tutustu tutkimuslaboratorion toimintaan:

Vahvaa erityisosaamista

Rokotetutkimuskeskus on erikoistunut lasten infektiosairauksien tutkimukseen ja virusrokotteisiin. Vahvinta osaamista edustavat vesirokko-, influenssa- ja rotavirustutkimukset. Uusia tutkimuskohteita ovat mm. meningokokki- ja pneumokokkikonjugaattirokotteet, sekä uudet hepatiitti B -rokotteet. Rokotetutkimuskeskuksessa tutkitaan myös aikuisille suunnattuja rokotteita, kuten esimerkiksi vyöruusurokotteita.

Kaikki tutkimushankkeet ovat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean hyväksymiä. Kaikilla tutkimuksilla on myös valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan TUKIJAn tai alueellisten eettisten toimikuntien hyväksyntä. Tutkimuksissa noudatetaan hyvää kliinistä tutkimustapaa sekä asianmukaista lainsäädäntöä*. Huolellinen dokumentointi ja kokenut henkilökunta takaavat, että tutkimustulokset ovat aina tieteellisesti korkealaatuisia.

*Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta (295/2004), sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisistä lääketutkimuksista (316/2005) ja EU:n kliinisten tutkimusten direktiivi (Komission direktiivi 2005/28/EY).