ROKOTETUTKIMUSKESKUKSEN TUTKIMUSLABORATORIO

Tärkeä osa toimintaamme on laboratorio, jossa toteutamme akateemisia tutkimushankkeita. Tutkimuslaboratoriomme on mukana myös useissa kliinisissä rokotetutkimuksissamme.

Laboratoriota johtaa FT Vesna Blazevic

Tutkimusryhmällä on vahva ja laaja-alainen osaaminen sekä perinteisistä että tämänhetkistä huipputasoa edustavista menetelmistä immunologian, soluviljelyn, molekyylibiologian ja biokemian alalta, mm. moniväri-virtaussytometria, PCR, kloonaus, proteiinituotto soluviljelmissä ja uuden sukupolven sekvensointi (NGS).

Tällä hetkellä laboratoriossa työskentelee viisi tutkijaa: FT Maria Malm, FT Suvi Heinimäki, FT Kirsi Tamminen ja LL Jukka Markkula ja LK Oskari Pitkänen.

Tampereella kehitetty norovirus-rotavirus-rokote on noteerattu maailman kolmen parhaan noroa vastaan kehitteillä olevan rokotteen joukkoon, kertoo Rokotetutkimuskeskuksen laboratorion johtaja Vesna Blazevic.

Akateemiset tutkimushankkeet

Tampereen yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden tiedekunnan Arvo-rakennuksessa toimiva tutkimuslaboratorio tekee laadukasta akateemista tutkimusta ja tarjoaa kliinisiin rokotetutkimuksiin liittyviä tutkimuspalveluita.

Päätutkimushankkeet:

 • Uuden sukupolven ei-elävien rokotteiden kehittäminen.
 • Rokotteen kehittäminen lapsuusiän gastroenteriittiä vastaan, perustuen noroviruksen viruksenkaltaisten proteiinien (VLP) ja rotaviruksen VP6-proteiinin yhdistelmärokotteeseen.

Erikoisosaaminen:

 • rokoteantigeenien suunnittelu
 • rokotetuotanto ja -spesifikaatio laboratoriomittakaavassa
 • rokoteadjuvantit ja uudet rokotekuljetusalustat
 • rokoteimmunogeenisyys ja primäärinen farmakokinetiikka ja proof-of-concept tutkimukset
 • pre-kliinisten tutkimusten soveltaminen kliinisiin kokeisiin
 • rokoteimmunogeenisyys kliinisissä kokeissa
 • noroviruksen epidemiologia, genotyyppidistribuutio ja immuniteetti
 • rotaviruksen epidemiologia ja geneettinen evoluutio
 • rotavirusrokotteiden vaikuttavuus
 • sapoviruksen ja astroviruksen epidemiologia ja patogeenisuus.

Rokotetutkimuskeskuksen väitöskirjat

Viimeisen viiden vuoden aikana on valmistunut kuusi väitöskirjaa:

Maria Hemming-Harlo 28.5.2014

Leena Huhti 1.4.2015

Kirsi Tamminen 12.6.2015

Suvi Lappalainen 6.11.2015

Sirpa Räsänen 22.1.2016

Minna Paloniemi 15.4.2016