LL Sirpa Räsäsen virologian alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin 22.1.2016 Tampereen yliopistossa

22.1.2016

Rotavirusten ja norovirusten esiintyminen ja merkitys lasten ripulitautien aiheuttajina rotavirusrokotusten käynnistyessä

Rotavirus and norovirus gastroenteritis in children. Epidemiology and burden of disease at the beginning of rotavirus vaccination (Rotavirukset ja norovirukset lasten gastroenteriittien aiheuttajina: epidemiologia ja tautitaakka rotavirusrokotusten alkaessa)

Epidemiologi (Tampereen kaupunki/PSHP) Sirpa Räsänen toimi väitöstutkimusta tehdessään tutkijana Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksessa. Hänen tutkimuksensa osoittivat rotavirus-norovirus-yhdistelmärokotteen tarpeellisuuden, rokote on kehitteillä Rokotetutkimuskeskuksessa.
Väitöstilaisuus: 22.1.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Finn-Medi 5:n auditoriossa, Biokatu 12, Tampere.

Vastaväittäjä: professori Harri Saxén (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii emeritusprofessori Timo Vesikari.

Tiivistelmä:

Rotavirusten ja norovirusten esiintyminen ja merkitys lasten ripulitautien aiheuttajina rotavirusrokotusten käynnistyessäAkuutit gastroenteriitit eli oksennus- ja ripulitaudit ovat yleisiä, useimmiten viruksen aiheuttamia sairauksia. Suomessa ja muissa länsimaissa ne aiheuttavat paljon sairastavuutta ja sairaalahoidon tarvetta mutta johtavat harvoin kuolemaan. Sen sijaan kehittyvissä maissa ripuli on edelleen yksi pikkulasten tavallisimmista kuolinsyistä. Myös kehittyneen hygienian ja yleisesti saatavilla olevan terveydenhuollon maissa gastroenteriitit voivat etenkin pienillä lapsilla johtaa yleistilan heikentymiseen ja kuivumiseen, jonka hoidoksi tarvitaan nesteytystä.

Rotavirukset ovat erityisesti pienten lasten vaikeiden ripulitautien aiheuttajia. Rokote rotavirusta vastaan otettiin Suomessa lasten rokotusohjelmaan vuonna 2009. Sitä ennen rotavirus oli tavallisin pienten lasten vakavan ripulitaudin aiheuttaja, mutta rokottamisen myötä rotavirusinfektiot ovat vähentyneet merkittävästi. Nykyään norovirukset ovat yleisimpiä akuuttien gastroenteriittien aiheuttajia länsimaissa, ja ne sairastuttavat niin lapsia kuin aikuisiakin.

Tutkimuksessa seurattiin akuuttien gastroenteriittien esiintymistä Tampereen Yliopistollisessa sairaalassa (Tays) kaikilla alle 16-vuotiailla lapsilla kahden vuoden ajan, syyskuusta 2006 elokuuhun 2008, eli aikana juuri ennen rotavirusrokotteen tuloa kansalliseen rokotusohjelmaan. Sairaalan päivystyspoliklinikalla tai osastohoidossa hoidetuilta lapsilta selvitettiin gastroenteriitin aiheuttajia, oireilun vaikeusastetta ja taudista perheille sekä yhteiskunnalle koituneita kustannuksia. Jatkotutkimuksessa seurattiin gastroenteriittien esiintymistä Taysissa vuosina 2009-2011, rotavirusrokotteen tultua rokotusohjelmaan.

Rotavirusten asema lasten akuuttien gastroenteriittien aiheuttajana sairaalatasolla oli hallitseva, mutta myös norovirukset esiintyivät lapsilla kausiluonteisena, epideemisenä viruksena. Koko Suomen tasolla rotavirusten arvioitiin aiheuttaneen vuosittain 1700-2500 ja norovirusten noin 750 lasten sairaalahoitoa vaativaa infektiota. Rokotteen tultua rokotusohjelmaan sairaalahoitoa tai -arviota vaatineet rotavirustaudit vähenivät noin 80%, ja norovirukset jäivät hallitseviksi gastroenteriittejä aiheuttaviksi viruksiksi. Keskimäärin rotavirusten aiheuttamat taudit olivat vaikeampia kuin norovirusten aiheuttamat.

Tutkimusajankohtaan osui Pirkanmaan vesiepidemia, jossa jäteveden saastuttama juomavesi aiheutti Nokialla tuhansien ihmisten sairastumisen akuuttiin gastroenteriittiin. Epidemiaan liittyen Taysissa hoidettiin kaikkiaan 115 lasta. Sairastuneiden lasten ulostenäytteistä löydettiin poikkeuksellisen monia tautia aiheuttavia viruksia ja bakteereja samanaikaisesti, enimmillään samalta lapselta seitsemän eri taudinaiheuttajaa. Epidemiaan liittyvät infektiot olivat lisäksi huomiota herättävän vaikeaoireisia ja pitkäkestoisia.

Rota- ja norovirustaudeista aiheutui yhteiskunnalle suuret kustannukset erityisesti sairaanhoitokustannusten ja työstä poissaolopäivien muodossa. Laajennettuna koko Suomen tasolle, sairaalahoitoa tai -arviota vaativat norovirustaudit aiheuttivat vuosittain yli 1 800 000€, ja rotavirustaudit yli 3 700 000€ kustannukset vuoden 2007 hintatasolla. Tämän lisäksi tulevat kustannukset niistä tapauksista, jotka hoituvat kotona tai perusterveydenhuollossa.

Kehitteillä on yhdistelmärokote, joka suojaisi molemmilta näiltä viruksilta, ja jolla voitaisiin vähentää niin tautitaakkaa kuin kustannuksiakin.

******

Sirpa Räsänen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Kuopion yliopistossa. Hän on toiminut epidemiologina vuodestaa 2010 lähtien.

Räsäsen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2128, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0006-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1625, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0007-4, ISSN 1456-954X.

http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Sirpa Räsänen, puh. 040 8007562, sirpa.rasanen@uta.fi


Sinun terveytesi on tutkimustyömme tavoite. Tutkimus kerrallaan parannamme suojaasi vakavia tauteja vastaan. Osallistumalla tutkimukseen tänään, saat rokotteen, joka huomenna kuuluu kaikille. 

Osallistu

Kommentoi