LL Minna Paloniemen virologian alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin 15.4.2016 Tampereen yliopistossa

15.4.2016

Ihmisen koronavirusten ja bokavirusten esiintyvyys ja merkitys lasten ripulitaudeissa

Occurrence and significance of human coronaviruses and human bocaviruses in acute gastroenteritis of childhood (Ihmisen koronavirusten ja bokavirusten esiintyvyys ja merkitys lasten gastroenteriittien yhteydessä)

Vastaväittäjänä toimi dosentti Terho Heikkinen (Turun yliopisto). Kustoksena toimi emeritusprofessori Timo Vesikari.

Ihmisen koronavirusten ja bokavirusten esiintyvyys ja merkitys lasten ripulitaudeissa

Virukset ovat Suomessa ja muissa kehittyneissä maissa tärkeimpiä lasten gastroenteriittien (oksennus-ripulitautien) aiheuttajia. Yleisimmin sairaalahoitoon gastroenteriitin takia Suomessa joutuneelta lapselta löytyy ulosteesta norovirus. Muita taudinaiheuttajia ovat rotavirus, jonka esiintyvyys on vähentynyt merkittävästi rotavirusrokotteen käyttöönoton jälkeen, enteeriset adenovirukset, sapovirus ja astrovirus. Pienellä osalla lapsista taudinaiheuttajana on bakteeri. Huolimatta diagnostisten menetelmien kehittymisestä, osalla sairaalahoitoon gastroenteriitin takia joutuneista lapsista taudinaiheuttaja jää kuitenkin löytymättä. Väitöskirjatyön tarkoituksena oli tunnistaa uusia taudinaiheuttajia, jotka täyttäisivät tämän ”diagnostisen aukon”.

Viime vuosina on löydetty useita uusia viruksia, kuten ihmisen bokavirukset ja ihmisen koronavirustyypit NL63 ja HKU1. Näitä uusia viruksia on löydetty myös sairaalapotilaiden ulostenäytteistä ja osalla potilaista on ollut ripulitaudin oireita.

Tässä väitöskirjatyössä keskityttiin selvittämään ihmisen koronavirusten ja ihmisen bokavirusten esiintymistä sairaalahoitoon joutuneiden lasten ulosteissa sekä positiivisten löydösten yhteyttä gastroenteriitin oireisiin.

Tutkimuksessa käytettiin kahta Tampereen yliopistollisen sairaalan Lastentautien yksikössä vuosina 2006-2008 ja 2009-2011 kerättyä aineistoa. Ensimmäinen aineisto sisälsi kliinisten tietojen lisäksi ulostenäytteitä, toinen aineisto ulostenäytteitä, nenän limakalvonäytteitä ja verinäytteitä.

Väitöskirjatyön perusteella mikään tutkituista viruksista ei osoittautunut merkittäväksi lasten sairaalahoitoa vaativan gastroenteriitin aiheuttajaksi. Kaikkia yleisesti kiertäviä koronavirustyyppejä OC43, 229E, NL63 ja HKU1 löytyi ulostenäytteistä, mutta positiivisten näytteiden määrä oli pieni ja ulostelöydökset liittyivät yleensä viruksen samanaikaiseen esiintymiseen hengitysteissä sopien siihen, että koronavirukset ovat pääasiassa hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia.  Bokaviruksista tyyppi 1 oli melko yleinen löydös sekä ulosteissa, että hengitystienäytteissä, mutta myös sen esiintyminen näytteissä liittyi pikemminkin hengitystieinfektion oireisiin kuin ripulitautiin. Bokaviruksista tyypit 2 ja 3 löytyivät pääasiassa ulostenäytteistä, mutta myöskään niiden yhteyttä gastroenteriitin oireisiin ei pystytty osoittamaan.

******

Minna Paloniemi on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Paloniemen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2153, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0078-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1652, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0079-1, ISSN 1456-954X.

http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Minna Paloniemi, minna.paloniemi@uta.fi


Sinun terveytesi on tutkimustyömme tavoite. Tutkimus kerrallaan parannamme suojaasi vakavia tauteja vastaan. Osallistumalla tutkimukseen tänään, saat rokotteen, joka huomenna kuuluu kaikille. 

Osallistu

Kommentoi