Karoliina Bruun

Karoliina Bruunilla on vankka kokemus kliinisestä rokotetutkimustyöstä 15 vuoden ajalta. Hän on toiminut asiakastyössä vastuuhoitajana ja viimeisen kymmenen vuoden ajan viestinnän tehtävissä, vastaten ensin Rokotetutkimuskeskuksen PR-työstä. Viestintäkoordinaattorina hän suunnittelee, toteuttaa ja organisoi yksikön valtakunnallisia ja alueellisia viestintätehtäviä yhdessä viestintävastaavan kanssa.
Koulutukseltaan Karoliina on kätilö, terveydenhoitaja (AMK) ja markkinointiviestinnän ammattilainen. Tällä hetkellä hän opiskelee työn ohella palvelumuotoilua Muotoilun eri kasvot -opintokokonaisuudessa Tampereen ammattikorkeakoulussa.


© Copyrights 2022 FVR – Suomen rokotetutkimus | Tietosuoja