FM Suvi Lappalaisen virologian alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin 6.11.2015 Tampereen yliopistossa

16.11.2015

Tavoitteena uudenlainen rotavirusrokotekandidaatti, joka suojaa myös norovirukselta.

Rotaviruksen VP6 oligomeeristen rakenteiden immunogeenisyys ja käyttö rotavirusrokotteena

Immunogenicity of Rotavirus VP6 Oligomeric Structures for Use as a Candidate Rotavirus Vaccine

Suvi Lappalainen toimii tutkijana Rokotetutkimuskeskuksen virologian laboratoriossa. Tämän väitöskirjatyön päätavoitteena oli tutkia elottoman VP6-pohjaisen proteiinirokotteen käyttöä rotavirusrokotekandidaattina. Koska lopullisena tavoitteena on pienten lasten ripulitautien laajamittainen ehkäisy, tutkittiin väitöskirjatyössä myös rotavirus-norovirus yhdistelmärokotteen toimivuutta. Tulosten perusteella voidaan todeta, että kumpikin tutkittu VP6-proteiinirakenne sopii hyvin rotavirusrokote-ehdokkaaksi. Noroviruksen pintaproteiinin lisäys molempiin VP6-pohjaisiin rokotteisiin ei häirinnyt immuunivasteiden syntyä rotaviruksen VP6-proteiinia vastaan, minkä ansiosta myös rotavirus-norovirus yhdistelmärokote on lupaava ehdokas.

Väitöstilaisuus: 6.11.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1100, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjä: Professori Jorma Hinkula (Linköpingin yliopisto, Ruotsi). Kustoksena toimii emeritusprofessori Timo Vesikari.Tiivistelmä:

Rotaviruksen VP6-proteiini – uudenlainen rotavirusrokotekandidaatti

Rotavirukset ovat yleisimpiä pienten lasten akuutin gastoenteriitin aiheuttajia. Vuosittain rotaviruksen aiheuttamaan ripulitautiin kuolee arviolta 450 000 lasta, joista suurin osa kehitysmaissa. Tautia vastaan on olemassa kaksi suun kautta annettavaa, eläviä heikennettyjä viruksia sisältävää rokotetta. Vaikka rotavirusrokotteita pidetään yleisesti turvallisina ja tehokkaina, näiden rokotteiden teho on osoittautunut olevan alhaisempi kehitysmaissa. Lisäksi nämä elävät rokotteet on yhdistetty lievään suolentuppeumariskiin. Huolena on myös rokotekantojen mahdollinen leviäminen ympäristöön sekä rokotteen kannan yhdistyminen villin viruskannan kanssa. Näiden syiden johdosta elottomia rotavirusrokotteita harkitaan vaihtoehdoiksi eläville rokotteille.

Tämän väitöskirjatyön tavoitteena oli tutkia proteiinirokotteen käyttöä rotavirusrokotekandidaattina. Proteiinirokotteita pidetään turvallisina, sillä ne eivät sisällä eläviä viruksia tai niiden geneettistä materiaalia, eivätkä ne pysty lisääntymään itsenäisesti. Rokote-ehdokkaaksi valittiin rotaviruksen sisemmän proteiinikuoren VP6-proteiini, jonka tiedetään aiheuttavan erittäin vahvan immuunireaktion rotaviruksella infektoituneessa yksilössä. VP6-proteiineilla on kyky muodostaa keskenään putkimaisia rakenteita ja yhdessä VP2-ydinproteiinin kanssa kaksikerroksisia viruksenkaltaisia partikkeleita. Tässä työssä tuotimme molempia VP6-pohjaisia rakenteita hyönteissoluviljelmässä ja vertailimme näiden rakenteiden synnyttämiä VP6-spesifisiä immuunivasteita hiirimallissa. Molemmat proteiinirakenteet olivat yhtä immunogeenisiä saaden aikaan sekä vasta-aine- että soluvälitteisen immuunipuolustuksen aktivaation rokotetuilla eläimillä. Näillä molemmilla immuunijärjestelmän osa-alueilla on aiemmin todettu olevan merkitystä rotavirusimmuniteetille. Kumpaakin VP6-rakennetta voidaan siten pitää hyvänä rokote-ehdokkaana.

Norovirus on toiseksi yleisin lasten ripulitaudin aiheuttaja. Koska lopullisena tavoitteenamme on pienten lasten ripulitaudin laajamittainen ehkäisy, testasimme myös rotavirus-norovirus yhdistelmärokotteen toimivuutta. Noroviruksen pintaproteiinin lisäys molempiin VP6-pohjaisiin rokotteisiin ei häirinnyt immuunivasteiden syntyä rotaviruksen VP6-proteiinia vastaan. Suojatehon arvioinnissa yli 65% yhdistelmärokotteilla rokotetuista hiiristä sai suojan rotavirusinfektiota vastaan, kun rokotetut hiiret altistettiin elävälle virukselle. Näiden tulosten perusteella voidaan todeta, että rotavirus-norovirus yhdistelmärokote on lupaava ehdokas rotavirusrokotteeksi.

******

Suvi Lappalainen on syntynyt Mikkelissä ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa. Hän on toiminut vuodesta 2007 lähtien projektitutkijana.

Lappalaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2105, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9938-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1599, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9939-5, ISSN 1456-954X.

http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Suvi Lappalainen, Puh. 040 190 1504, suvi.lappalainen@uta.fi

 

Uutinen: 29.10. Tekniikka ja Talous: Tampereella kehitetään uudenlaista rotavirusrokotetta – Saadaan suojaamaan myös toiselta taudilta

 


Sinun terveytesi on tutkimustyömme tavoite. Tutkimus kerrallaan parannamme suojaasi vakavia tauteja vastaan. Osallistumalla tutkimukseen tänään, saat rokotteen, joka huomenna kuuluu kaikille. 

Osallistu

Kommentoi