FM Kirsi Tammisen virologian alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan 12.6.2015 Tampereen yliopistossa

12.6.2015

Norovirus kapsidi GII-4 ja GI-3 viruksen kaltaisiin partikkeleihin pohjautuvan kandidaattirokotteen kehitys

Development of a Norovirus Capsid GII-4 and GI-3 Virus-like Particle-based Candidate Vaccine

Kirsi Tamminen toimii tutkijana Rokotetutkimuskeskuksen virologian laboratoriossa, jossa on kehitetty yhdistelmärokote noro- ja rotavirusta vastaan. Tämän väitöskirjatyön päätavoitteena oli tutkia rokotteen aiheuttamia NoV-immuunivasteita eläinmallissa. Tutkimustulosten perusteella uusi norovirus-rotavirus-yhdistelmärokote on lupaava kandidaatti laaja-alaiseksi NoV-rokotteeksi.
Väitöstilaisuus: 12.6.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Finn-Medi 5:n auditorio, Biokatu 12, Tampere.

Vastaväittäjä: professori Ilkka Julkunen (Turun yliopisto). Kustoksena toimii emeritusprofessori Timo Vesikari.

Tiivistelmä:

Norovirus GII-4 ja GI-3 viruksen kaltaisiin partikkeleihin pohjautuvan kandidaattirokotteen kehitys
Norovirus (NoV) on yleinen akuutin gastroenteriitin (AGE) aiheuttaja sekä lapsissa että aikuisissa. NoV aiheuttaa ruoka- ja vesivälitteisiä vatsa-tautiepidemioita sekä maailmanlaajuisia pandemioita n. 2-3 vuoden välein. Rotavirusrokotteiden käyttöönoton jälkeen noroviruksen merkitys AGE:n aiheuttajana lapsissa on noussut. Norovirusta vastaan ei ole rokotetta, mutta tarve lasten, aikuisten erityisryhmien sekä vanhusten rokottamiselle on olemassa. NoV-rokotteen kehitys on osoittautunut haasteellisiksi, koska NoV on geneettisesti hyvin monimuotoinen ja se pystyy influenssan tavoin muuntautumaan siten, ettei ihmisten immuniteetti pysty torjumaan uutta kantaa. Rokotetutkimuskeskuksen laboratorio on kehittänyt yhdistelmärokotteen noro- ja rotavirusta vastaan ja tämän väitöskirjatyön päätavoitteena oli tutkia rokotteen aiheuttamia NoV-immuunivasteita eläinmallissa.

Väitöskirjatyön ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin NoV-vasta-aineiden esiintyvyyttä suomalaisissa 0-15 vuotiaissa lapsissa, minkä perusteella serologinen ympäristö pystyttiin huomioimaan NoV-rokotteen kehityksessä. Kaikissa ikäryhmissä esiintyi NoV-vasta-aineita ja niiden yleisyys sekä määrä veressä kasvoivat nopeasti iän mukana. Nämä tulokset osoittavat, että NoV esiintyy yleisesti jo nuorilla lapsilla ja toistuvat infektiot ovat tavallisia. NoV-rokote tulisikin antaa varhaisessa iässä, jotta suuri osa lasten AGE-tapauksista pystyttäisiin estämään.

Norovirusta ei vielä ole pystytty kasvattamaan soluviljelmissä, mikä on estänyt elävän NoV-rokotteen kehityksen. Laboratoriossa pystytään kuitenkin tuottamaan noroviruksen pintaproteiineja, jotka muodostavat elävän viruksen kaltaisia rakenteita ilman viruksen perintöainesta. Kehittämämme rokote pohjautuu viruksen kaltaisiin partikkeleihin (”virus-like particle”, VLP). Tutkimuksemme perusteella VLP-rokote aiheutti hiirissä laaja-alaisen immuunivasteen norovirusta vastaan. Rokote aktivoi sekä vasta-aine- että soluvälitteistä puolustusta ja immuunivasteet ulottuivat myös rokotteen ulkopuolisiin NoV-kantoihin. Immuunivasteet olivat pitkäkestoisia ja rokotekomponenttien ei havaittu häiritsevän toisiaan vasteiden synnyssä. Näiden tulosten perusteella voidaan todeta, että norovirus-rotavirusyhdistelmärokote on lupaava kandidaatti laaja-alaiseksi NoV-rokotteeksi.

******

Kirsi Tamminen on syntynyt Pirkkalassa ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa. Hän on toiminut vuodesta 2009 lähtien projektitutkijana.

Tammisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2067, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9835-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1560, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9836-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja
: Kirsi Tamminen, kirsi.tamminen@uta.fi


Sinun terveytesi on tutkimustyömme tavoite. Tutkimus kerrallaan parannamme suojaasi vakavia tauteja vastaan. Osallistumalla tutkimukseen tänään, saat rokotteen, joka huomenna kuuluu kaikille. 

Osallistu

Kommentoi