BLOGI: MILLOIN SUOMI SAAVUTTAA LAUMASUOJAN?

28.5.2021

Tiede­pääkirjoitus 28.5.2021, Lääkärilehti
Mika Rämet

lastentautiopin ja kokeellisen immunologian professori

Toiveikkaat ovat povanneet uuden normaalin alkavan juhannukselta. Uskoa on vahvistanut koronatartuntojen ja -kuolemien nopea väheneminen väestöään nopeasti rokottaneissa Israelissa ja Britanniassa. Romahtivatko pilvilinnat Seychellien tartuntaryppään vuoksi?

Seychellit on yksi koronarokotuksissa nopeimmin edistyneistä valtioista. Väestöstä selvästi yli 70 % on saanut koronarokotteen ja yli 60 % jo kaksi annosta. Tartuntakäyrä oli matomaisen matala, kunnes toukokuussa tapausmäärät ponkaisivat ylös. Laumasuojaa ei siis ollut saavutettu ja toisaalta tartuntoja todettiin myös rokotetuilla.

Laumasuojan saavuttaminen voi vaatia lasten rokottamista.

Kun 70 %:n rokotuskattavuus ei riittänyt, niin miten suuri kattavuus laumasuojaan oikein tarvitaan?

Nähdäkseni tarkan lukuarvon määrittäminen riittävälle rokotuskattavuudelle laumasuojan saavuttamiseksi on mahdotonta. Laumasuojan muodostumiseen vaikuttavat useat muuttuvat tekijät, kuten väestössä jo oleva luontainen suoja, viruksen tarttuvuus, rokotteiden teho ja ihmisten käytös (1). Mitä suurempi rokotuskattavuus, sitä helpompi epidemian leviämistä on hallita.

Yksilön ei kannata tuudittautua laumasuojaan. Matkustuksen avautuessa ja kontaktien lisääntyessä Suomessakin tapahtuu väistämättä samanlaisia epidemian leimahduksia kuin Seychelleillä. Tämän vuoksi kaikkien on ymmärrettävä, että mielekkäin keino välttyä vakavalta koronataudilta on ottaa tutkitusti tehokas rokote sitä vastaan.

Laumasuojaan luottava joutuu havaitsemaan, että se ei suojaa yksilöä etenkään tilanteessa, jossa laaja väestöryhmä, lapset, on väistämättä vielä pitkään rokottamatta. Tuoreet uutiset Hyrynsalmella varhaiskasvatuksen ryhmästä lehahtaneesta tartuntaryppäästä (2) muistuttavat konkreettisesti siitä, että myös lapset voivat saada koronataudin ja tartuttaa sitä, vaikka tämän merkitys epidemian leviämisessä on hengitystieinfektioksi poikkeuksellisen pieni.

Lisäksi naapurimaassamme Venäjällä ja monin paikoin muuallakin Euroopassa vaikeana jatkuva koronatilanne yhdessä heikon rokotuskattavuuden kanssa ylläpitää edelleen väistämättä infektiopainetta myös Suomessa.

Jos laumasuojaa pyritään tosissaan tavoittelemaan, nähdäkseni myös lapset pitäisi rokottaa. Muuten SARS-CoV-2-virus voi kiertää heidän joukossaan. Se, pitäisikö lapsia rokottaa, on taas eri kysymys. Kouluikäisillä ja sitä nuoremmilla COVID-19 on tyypillisesti lievä tauti, joten heidän rokottamisensa tarpeellisuuden voi perustellusti kyseenalaistaa. Ainakin rokotteen suojavaikutuksen tulee olla pitkäkestoinen, vakavia haittavaikutuksia ei saa olla ja rokotteen tulee vähentää myös tartuttavuutta.

Toisaalta vaikka koronatauti on lapsilla lievä, pandemia on vaikuttanut lapsiin ja nuoriin rajoitustoimien takia jopa enemmän kuin työikäisiin aikuisiin. Jos lapset ja nuoret päätetään jättää rokottamatta heille koronasta aiheutuvan tautitaakan vähäisyyden vuoksi, en pysty näkemään heihin kohdistuvien rajoitustoimien jatkamista perusteltuna.

Tätä kirjoittaessa päätös lasten rokottamisesta tai rokottamatta jättämisestä on helppo. Euroopan lääkeviranomainen EMA ei ole hyväksynyt käyttöön yhtään koronarokotetta alle 16-vuotiaille, ja alle 12-vuotiaiden rokotetutkimukset ovat vasta käynnistymässä. Alle 12-vuotiaiden rokottaminen ei ole siis teoriassakaan mahdollista ennen vuoden 2021 loppua.

Lasten rokottaminen edellyttää laadukasta kliinistä tutkimusta koronarokotteiden toimivuudesta eri ikäryhmissä. Vain sen perusteella voidaan tehdä luotettava arvio rokotteilla mahdollisesti saavutettavista hyödyistä verrattuna niistä aiheutuviin haittoihin.

Jotta rokottamisesta päättävät viranomaiset voivat tehdä hyviä päätöksiä, he ansaitsevat laadukkaasti toteutettuja tutkimuksia, myös lapsille tarkoitetuista koronarokotteista.L


Sinun terveytesi on tutkimustyömme tavoite. Tutkimus kerrallaan parannamme suojaasi vakavia tauteja vastaan. Osallistumalla tutkimukseen tänään, saat rokotteen, joka huomenna kuuluu kaikille. 

Osallistu

Kommentoi