BLOGI: KORONAROKOTTEET SUOJAAVAT MYÖS PITKÄKESTOISILTA OIREILTA

19.1.2022

Mika Rämet
lastentautiopin ja kokeellisen immunologian professori

Pitkäkestoinen COVID-19 eli ns. long covid on herättänyt keskustelua ja huoltakin sosiaali- ja terveysministeriön nimittämän asiantuntijaryhmän jätettyä ensimmäisen väliraporttinsa 31.12.2021. Osallistuin asiantuntijaryhmän työhön erityisesti osuuksiin Pitkäkestoinen covid-19 lapsilla ja nuorilla sekä Pitkäkestoinen COVID-19 ja COVID-19-rokotteet. Vaikka tutkimusten otsikoiden ja tiivistelmien pohjalta tieto vaikuttaa molempien aiheiden osalta sangen ristiriitaiselta, niin tarkemman tarkastelun jälkeen kokonaiskuva näyttää valoisalta.

Lapsilla ja nuorilla pitkäkestoisten oireiden kehittyminen on harvinaista

Lasten ja nuorten osalta tilanne vaikuttaa huojentavalta, kuten jo aiemmin aiheesta kirjoittaessani totesin. Lasten osalta kokonaiskuvan hahmottamista vaikeuttaa yleisesti hyväksytyn long covid -määritelmän puuttuminen. Lisäksi toistaiseksi julkaistuihin tutkimuksiin liittyy paljon puutteita. Tutkimusten kriittinen arviointi on siksi välttämätöntä. Johtopäätöksenä voi kuitenkin todeta, että lapsilla ja nuorilla pitkäkestoiset oireet ovat harvinaisia ja niistä toipuminen nopeampaa kuin aikuisilla. Todetusti koronavirustartunnan saaneita alle 20-vuotiaita on Suomessakin ollut jo yli 100 000, eikä vakavista pitkäkestoisista oireista kärsivien lasten tai nuorten tsunamia ole onneksi nähty.

Rokotteet suojaavat pitkäkestoisilta oireilta

Rokotteet suojaavat kiistatta SARS-CoV-2-viruksen aiheuttamalta akuutilta infektiolta. Rokotesuojan läpäisevät infektiot ovat myös lievempioireisia kuin rokottamattomien. Rokotteiden suojasta pitkäkestoisia oireita vastaan on saatu tutkimuksissa hyvin vaihtelevia arvioita. Vaikka WHO onkin julkaissut määritelmän aikuisten long covid -taudille, niin tulkinnat tautiin liittyvistä oireista vaihtelevat eri tutkimuksissa ja ovat siten yksi syy ristiriitaisilta vaikuttaville tuloksille. Lisäksi tulokset  tutkimuksista, joissa ei ole mukana hyvää kontrolliryhmää, ovat vaikeasti arvioitavia. Johtuiko (minun) eilinen päänsärky migreenistä, stressistä vai oliko se merkki aiemmasta korona-altistuksesta (josta en ole edes välttämättä tietoinen)? Onko heikentynyt rasituksen sieto(ni) merkki sairastetusta koronataudista vai johtuuko se korona-ajan passivoivasta vaikutuksesta? Siksi tutkimusten arvioiminen vaatii yksityiskohtaista perehtymistä tutkimustuloksiin.

Kun tutkimukset arvioidaan huolellisesti, voidaan rokotteiden todeta vähentävän selkeästi riskiä pitkäkestoisten oireiden kehittymiselle (tutustu tausta-aineistoon täällä).

Juuri julkaistun israelilaisen aineiston perusteella rokotteiden suoja pitkäkestoisten oireiden kehittymistä vastaan oli suorastaan erinomainen. Vaikka tutkimusaineisto kerättiin ennen omikronmuunnosta (maaliskuusta 2020 marraskuuhun 2021) eikä aineiston koko ollut erityisen suuri (yhteensä 2437 koronaan sairastumatonta ja 951 koronaan sairastunutta, joista Comirnatylla rokotettuja oli 67 %), niin tulokset alleviivaavat rokotusten merkitystä myös pitkäkestoisten oireiden estämisessä. Tässä aineistossa rokote käytännössä esti täysin pitkäkestoisten oireiden kehittymisen.

Vaikka koronarokotteet eivät pystyneet pysäyttämään koronaviruspandemiaa, on niiden merkitys ollut valtava kuolleisuuden ja vakavien sairastumisten estämisessä. Tammikuussa julkaistun mallinnuksen perusteella yksin Yhdysvalloissa rokotuskampanja pelasti noin puolen vuoden aikana arviolta 250 000 henkeä ja esti 1,1 miljoonaa sairaalahoitojaksoa.

Yhdysvalloissa koronarokotuskampanja pelasti noin puolen vuoden aikana arviolta 250 000 henkeä ja esti 1,1 miljoonaa sairaalahoitojaksoa

Nyt vaikuttaa selvältä, että rokotteet estävät myös erittäin tehokkaasti pitkäkestoisten koronaoireiden kehittymistä.


Sinun terveytesi on tutkimustyömme tavoite. Tutkimus kerrallaan parannamme suojaasi vakavia tauteja vastaan. Osallistumalla tutkimukseen tänään, saat rokotteen, joka huomenna kuuluu kaikille. 

Osallistu