Kirjaaminen

Rokotetutkimusklinikoilla ja neuvoloilla on paljon yhteisiä asiakkaita, joiden rokotesuojasta huolehdimme yhdessä. Lastenneuvolakortti sekä äitiysneuvolakortti ovat tärkeitä tiedonkulun välineitä. Rokotetutkimuksiin osallistuvat lapset saavat usein kaikki rokotusohjelman mukaiset rokotteensa rokotetutkimusklinikalta. Joskus niiden aikataulu saattaa poiketa Suomen rokotusohjelman aikataulusta. Lapsen osallistuessa rokotetutkimukseen, on erityisen tärkeätä tarkistaa hänelle annetut rokotteet neuvolakortin rokoteosiosta.

Rokotetutkimuksessa annetut rokotteet kirjataan tietokantaan neuvolassa

Rokotetutkimuskeskuksella ei ole omaa järjestelmää, josta rokotustiedot siirtyisivät valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Sen sijaan asiaakkamme toimittavat tutkimusklinikalta saamansa rokotustiedot neuvolaan, jossa ne tallennetaan potilastietojärjestelmään. Tarvittavat tiedot löytyvät lapsen neuvolakortista, nuorten ja aikuisten rokotteet kirjaamme tutkittavan Terveyskorttiin.

Tutkimuksen alussa laitamme lapsen neuvolakorttiin tarran, josta selviää tutkimuksen nimi ja tutkimusnumero, tutkimusrokote sekä muut tutkimuksessa annettavat perusrokotteet. Tarrassa on myös tieto minkä ikäisenä lapsi on saanut rokotteet.

Sokkoutetuissa tutkimuksissa, joissa lapsi saa joko tutkimus- tai verrokkirokotetta, merkitsemme neuvolakorttiin kummankin rokotevaihtoehdon (esim. tutkimusvalmiste/Infanrix hexaTM). Tutkimuksen päätyttyä lapsen vanhemmat saavat rokotetiedon ja heitä neuvotaan päivittämään tämä tieto itse lapsen nevolakorttiin sekä kertomaan tiedosta neuvolan terveydenhoitajalle.

Näin kirjaat tutkimusrokotteen neuvolassa potilastietojärjestelmään

Rokotuspäiväksi kirjataan rokotuksen antopäivä ja lisätietokohtaan tarkennetaan rokottaja (nimikirjaimet), rokote (lyhenne/tutkimusrokotteen koodi) sekä rokotuspaikka (rokotetutkimusklinikka). Kirjaus tilastoidaan ”Asiakirjamerkintänä ilman asiakaskontaktia”.

Rokotetutkimusklinikoilla annetut myyntiluvalliset neuvolarokotteet kirjataan neuvolassa kuten muutkin neuvolarokotteet (rakenteellisesti). Eränumero löytyy neuvolakortista.