Kirjaaminen

Rokotetutkimusklinikoilla ja neuvoloilla on paljon yhteisiä asiakkaita, joiden rokotesuojasta huolehdimme yhdessä. Lastenneuvolakortti sekä äitiysneuvolakortti ovat tärkeitä tiedonkulun välineitä. Rokotetutkimuksiin osallistuvat lapset saavat monesti kaikki rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteensa rokotetutkimusklinikalla neuvolan sijaan. Joskus niiden aikataulu saattaa poiketa Suomen rokotusohjelman aikataulusta. Lapsen osallistuessa rokotetutkimukseen, on erityisen tärkeätä tarkistaa hänelle annetut rokotteet neuvolakortin rokotusosiosta.

1.9.2022 lähtien rokotetutkimuksissa annetut rokotteet kirjataan tietokantaan suoraan rokotetutkimusklinikoilla,
ei enää neuvolassa.

Tutkimuksissa annetut rokotteet kirjataan FVR – Suomen rokotetutkimuksen potilastietojärjestelmään, josta ne siirtyvät valtakunnalliseen rokotusrekisteriin (Kanta). Kirjaamme asiakkaidemme rokotustiedot lisäksi heidän neuvolakorttiinsa tai tutkittavan Terveyskorttiin. Tiedoista selviävät: tutkimuksen nimi, tutkimusrokote ja muut tutkimuksessa annettavat perusrokotteet, sekä lapsen ikä milloin hän on saanut rokotteet.

Sokkoutetuissa tutkimuksissa, joissa lapsi saa joko tutkimus- tai verrokkirokotetta, merkitsemme neuvolakorttiin kummankin rokotevaihtoehdon (esim. tutkimusvalmiste / Infanrix hexaTM). Rokotustieto kirjataan potilastietojärjestelmään vasta sitten, kun tutkimus on päättynyt ja sokkoutus purettu.

Näin kirjaat ennen 1.9.2022 annetut tutkimusrokotteet neuvolassa potilastietojärjestelmään

Rokotuspäiväksi kirjataan rokotuksen antopäivä ja lisätietokohtaan tarkennetaan rokottaja (nimikirjaimet), rokote (lyhenne/tutkimusrokotteen koodi) sekä rokotuspaikka (rokotetutkimusklinikka). Kirjaus tilastoidaan ”Asiakirjamerkintänä ilman asiakaskontaktia”.

Rokotetutkimusklinikoilla annetut myyntiluvalliset neuvolarokotteet kirjataan neuvolassa kuten muutkin neuvolarokotteet (rakenteellisesti). Eränumero löytyy neuvolakortista.